1 Sol. Glava 05

El. pošta Štampa PDF

A za čase i vremena, braćo, nije vam potrebno pisati;
5:2  Jer sami znate jamačno da će dan Gospodnji doći kao lupež po noći.
5:3  Jer kad kažu: Mir je, i nema se šta bojati, onda će iznenada napasti na njih pogibao kao bol na trudnu ženu, i neće uteći.
5:4  Ali vi, braćo, niste u tami da vas dan kao lupež zastane.
5:5  Jer ste vi svi sinovi videla i sinovi dana: nismo noći niti tame.
5:6  Tako dakle da ne spavamo kao i ostali, nego da pazimo i da budemo trezni.
5:7  Jer koji spavaju, u noći spavaju, i koji se opijaju, u noći se opijaju.
5:8  Ali mi koji smo sinovi dana da budemo trezni i obučeni u oklop vere i ljubavi, i s kacigom nada spasenja;
5:9  Jer nas Bog ne postavi za gnev, nego da dobijemo spasenje kroz Gospoda svog Isusa Hrista,
5:10  Koji umre za nas da mi, stražili ili spavali, zajedno s Njim živimo.
5:11  Toga radi utešavajte jedan drugog, i popravljajte svaki bližnjeg, kao što i činite.
5:12  Molimo vas pak, braćo, prepoznajte one koji se trude među vama, i nastojnike svoje u Gospodu i učitelje svoje,
5:13  I imajte ih u izobilnoj ljubavi za delo njihovo. Budite mirni među sobom.
5:14  Molimo vas pak, braćo, poučavajte neuredne, utešavajte malodušne, branite slabe, snosite svakog.
5:15  Gledajte da niko ne vraća kome zla za zlo;
5:16  Nego svagda idite za dobrim, i među sobom, prema svima.
5:17  Radujte se svagda.
5:18  Molite se Bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija u Hristu Isusu od vas.
5:19  Duha ne gasite. Proroštva ne prezirite.
5:20  A sve kušajući dobro držite.
5:21  Uklanjajte se od svakog zla.
5:22  A sam Bog mira da posveti vas cele u svačemu;
5:23  I ceo vaš duh i duša i telo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista.
5:24  Veran je Onaj koji vas dozva, koji će i učiniti.
5:25  Braćo! Molite se Bogu za nas.
5:26  Pozdravite braću svu celivom svetim.
5:27  Zaklinjem vas Gospodom da pročitate ovu poslanicu pred svom braćom svetom.
5:28  Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s vama. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije