2 Sol. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

Ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista, i za naš sastanak u Njemu,
2:2  Da se ne date lasno pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom ni rečju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov.
2:3  Da vas niko ne prevari nikakvim načinom; jer neće doći dok ne dođe najpre otpad, i ne pokaže se čovek bezakonja, sin pogibli,
2:4  Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božjoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog.
2:5  Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio?
2:6  I sad znate šta zadržava da se ne javi u svoje vreme.
2:7  Jer se već radi tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava.
2:8  Pa će se onda javiti bezakonik, kog će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih, i iskoreniti svetlošću dolaska svog;
2:9  Kog je dolazak po činjenju sotoninom sa svakom silom, i znacima i lažnim čudesima,
2:10  I sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu: jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasli.
2:11  I zato će im Bog poslati silu prevare, da veruju laži;
2:12  Da prime sud svi koji ne verovaše istini, nego voleše nepravdu.
2:13  A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubazna Gospodu! Što vas je Bog od početka izabarao za spasenje u svetinji Duha i veri istine.
2:14  U koje vas dozva jevanđeljem našim, da dobijete slavu Gospoda našeg Isusa Hrista.
2:15  Tako dakle, braćo, stojte i držite uredbe kojima se naučiste ili rečju ili iz poslanice naše.
2:16  A sam Gospod naš Isus Hristos, i Bog i Otac naš, kome omilesmo i dade nam utehu večnu i nad dobri u blagodati,
2:17  Da uteši srca vaša i da vas utvrdi u svakoj reči i delu dobrom.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije