2 Sol. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

Dalje, braćo, molite se Bogu za nas da reč Gospodnja trči, i da se slavi kao i među vama;
3:2  I da se izbavimo od besputnih i zlih ljudi: jer vera nije sviju.
3:3  A Gospod je veran, koji će vas utvrditi i sačuvati od zla.
3:4  A uzdamo se u Gospoda za vas da ono što vam zapovedamo i činite i činićete.
3:5  A Gospod da upravi srca vaša na ljubav Božiju i na trpljenje Hristovo.
3:6  Zapovedamo vam pak, braćo, u ime Gospoda našeg Isusa Hrista, da se odvojite od svakog brata koji živi neuredno, a ne po uredbi koju primiše od nas.
3:7  Jer sami znate kako treba da se ugledate na nas, jer ne živesmo neuredno među vama,
3:8  Niti zabadava hleb jedosmo u koga, nego u trudu i u poslu, dan i noć radeći, da ne budemo na dosadu nikome od vas.
3:9  Ne kao da nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za ugled, da budete kao i mi.
3:10  Jer kad besmo u vas, ovo vam zapovedasmo da ako ko neće da radi da i ne jede.
3:11  Jer čujemo da neki neuredno žive među vama, ništa ne radeći, nego okrajče i mešaju se u tuđe poslove.
3:12  Takvima zapovedamo i molimo ih u Gospodu našem Isusu Hristu, da mirno radeći svoj hleb jedu.
3:13  A vama, braćo, da ne dotuži dobro činiti.
3:14  A ako ko ne posluša reči naše, onog poslanicom naznačite, i ne mešajte se s njima, da se posrami.
3:15  Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga savetujte kao brata.
3:16  A sam Gospod mira da vam da mir svagda u svakom događaju. Gospod sa svima vama.
3:17  Pozdrav mojom rukom Pavlovom, koje je znak u svakoj poslanici, ovako pišem:
3:18  Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije