1 Tim. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

Molim, dakle, pre svega da se čine iskanja, molitve, moljenja, zahvaljivanja za sve ljude,
2:2  Za careve, i za sve koji su u vlasti, da tihi i mirni život poživimo u svakoj pobožnosti i poštenju.
2:3  Jer je ovo dobro i prijatno pred Spasiteljem našim Bogom,
2:4  Koji hoće da se svi ljudi spasu, i da dođu u poznanje istine.
2:5  Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus,
2:6  Koji sebe dade u otkup za sve, za svedočanstvo u svoje vreme,
2:7  Za koje sam postavljen propovednik i apostol (istinu govorim u Hristu, ne lažem), učitelj neznabožaca, u veri i istini.
2:8  Hoću, dakle, da molitve čine ljudi na svakome mestu, podižući svete ruke bez gneva i premišljanja.
2:9  Tako i žene u pristojnom odelu, sa stidom i poštenjem da ukrašuju sebe, ne pletenicama, ni zlatom, ili biserom, ili haljinama skupocenim,
2:10  Nego dobrim delima kao što se pristoji ženama koje se obećavaju pobožnosti.
2:11  Žena na miru da se uči sa svakom pokornošću.
2:12  Ali ženi ne dopuštam da uči niti da vlada mužem, nego da bude mirna.
2:13  Jer je Adam najpre sazdan pa onda Eva;
2:14  I Adam se ne prevari, a žena prevarivši se postade prestupnica;
2:15  Ali će se spasti rađanjem dece, ako ostane u veri i ljubavi i u svetinji s poštenjem.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije