1 Tim. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

Istinita je reč: ako ko vladičanstvo želi dobru stvar želi.
3:2  Ali vladika treba da je bez mane, jedne žene muž, trezan, pametan, pošten, gostoljubiv, vredan da uči;
3:3  Ne pijanica, ne bojac, ne lakom, nego krotak, miran, ne srebroljubac;
3:4  Koji svojim domom dobro upravlja, koji ima poslušnu decu sa svakim poštenjem;
3:5  A ako ko ne ume svojim domom upravljati, kako će se moći starati za crkvu Božiju?
3:6  Ne novokršten, da se ne bi naduo, i upao u sud đavolji.
3:7  A valja da ima i dobro svedočanstvo od onih koji su napolju, da ne bi upao u sramotu i u zamku đavolju.
3:8  Tako i đakoni treba da budu pošteni, ne dvojezični, ne koji mnogo vina piju, ne lakomi na dobitak pogan,
3:9  Koji imaju tajnu vere u čistoj savesti.
3:10  A i ovi da se kušaju najpre, pa onda da služe, ako su bez mane.
3:11  Tako i žene treba da su poštene, ne koje opadaju, trezne, verne u svemu.
3:12  đakoni da bivaju jedinih žena muževi, koji dobro upravljaju decom i svojim domovima.
3:13  Jer koji dobro služe oni dobijaju sebi dobar postup, i veliku slobodu u veri Isusa Hrista.
3:14  Ovo ti pišem nadajući se da ću skoro doći k tebi.
3:15  Ako li se zabavim, da znaš kako treba živeti u domu Božijem, koji je crkva Boga Živoga, stup i tvrđa istine.
3:16  I, kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: Bog se javi u telu, opravda se u Duhu, pokaza se anđelima, propovedi se neznabošcima, verova se na svetu, uznese se u slavi.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije