1 Tim. Glava 05

El. pošta Štampa PDF

Starca ne karaj, nego mu govori kao ocu; momcima kao braći;
5:2  Staricama kao materama; mladima kao sestrama, sa svakom čistotom.
5:3  Udovice poštuj, koje su prave udovice.
5:4  Ako li koja udovica ima decu ili unučad, da se uče najpre svoj dom poštovati, i zajam vraćati roditeljima; jer je ovo ugodno pred Bogom.
5:5  A prava udovica i usamljena uzda se u Boga, i živi u molitvama i u moljenju dan i noć.
5:6  A koja živi u sladostima, živa je umrla.
5:7  I ovo zapovedaj, da budu bez mane.
5:8  Ako li ko za svoje, a osobito za domaće, ne promišlja, odrekao se vere, i gori je od neznabošca.
5:9  A udovica da se ne prima mlađa od šezdeset godina, i koja je bila jednom mužu žena;
5:10  I koja ima svedočanstvo u dobrim delima, ako je decu odgajila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakim dobrim delom.
5:11  A mladih udovica prođi se; jer kad pobesne protiv Hrista, hoće da se udaju,
5:12  I imaju greh što prvu veru odbaciše.
5:13  A k tome i besposlene uče se skitati po kućama, ne samo pak besposlene, nego i jezične i sveznale, pa govore šta ne treba.
5:14  Hoću, dakle, da se mlade udovice udaju, decu rađaju, kuću kuće, a nikakav uzrok da ne daju protivniku za huljenje.
5:15  Jer se, evo, neke okrenuše za sotonom.
5:16  Ako koji verni ili verna ima udovice, neka se stara za njih, i da ne dosađuju crkvi da one koje su prave udovice može zadovoljiti.
5:17  A sveštenicima koji se dobro staraju da se daje dvoguba čast, a osobito onima koji se trude u reči i u nauci.
5:18  Jer pismo govori: Volu koji vrše ne zavezuj usta, i: Radin je dostojan svoje plate.
5:19  Na sveštenika ne primaj tužbe, osim kad imaju dva ili tri svedoka.
5:20  A koji greše pokaraj ih pred svima, da i drugi imaju strah.
5:21  Zaklinjem te pred Bogom i Gospodom Isusom Hristom i izabranim Njegovim anđelima da ovo držiš bez licemerja, ne čineći ništa po hateru.
5:22  Ruku odmah ne meći ni na koga, niti pristaj u tuđe grehe. Drži sebe čista.
5:23  Više ne pij vode, nego pij po malo vina, želuca radi svog i čestih svojih bolesti.
5:24  A nekih su ljudi gresi poznati koji napred vode na sud, a nekih idu za njima.
5:25  Tako su i dobra dela poznata, i koja su drugačija ne mogu se sakriti.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije