1 Tim. Glava 06

El. pošta Štampa PDF

Robovi koji su god pod jarmom da pokazuju svaku čast svojim gospodarima, da se ne huli na ime Božije i na nauku.
6:2  A koji imaju krštene gospodare, da ne postaju nemarljivi za njih što su braća, nego još bolje da služe, jer su verni i ljubazni, zajedničari u blagodati. Ovo uči i savetuj.
6:3  Ako li ko drugačije uči, i ne pristaje na zdrave reči Gospoda našeg Isusa Hrista i na nauku pobožnu,
6:4  Nadu se ne znajući ništa, nego bolujući od zapitkivanja i praznih prepiranja, oda šta postaje zavist, svađa, huljenje, zle misli,
6:5  Zaludna prepiranja onakvih ljudi koji imaju um izopačen i nemaju istine, koji misle da je pobožnost trgovina. Kloni se takvih.
6:6  Ali jeste velika trgovina pobožnost sa zadovoljstvom.
6:7  Jer ništa ne donesosmo na ovaj svet, dakle ne možemo ništa ni odneti.
6:8  A kad imamo hranu i odeću, ovim da budemo dovoljni.
6:9  A koji hoće da se obogate oni upadaju u napasti i zamke, i u mnoge lude škodljive želje, koje potapaju čoveka u propast i pogibao.
6:10  Jer je koren svih zala srebroljublje kome neki predavši se zađoše od vere i na sebe navukoše muke velike.
6:11  A ti, o čoveče Božiji! Beži od ovog, a idi za pravdom, pobožnosti, verom, ljubavi, trpljenjem, krotosti.
6:12  Bori se u dobroj borbi vere, muči se za večni život na koji si i pozvan, i priznao si dobro priznanje pred mnogim svedocima.
6:13  Zapovedam ti pred Bogom koji sve oživljuje, i Hristom Isusom koji svedoči za vladanja Pontija Pilata dobro priznanje,
6:14  Da držiš zapovest čistu i nezazornu do dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista,
6:15  Koji će u svoje vreme pokazati, Blaženi i jedini Silni Car nad carevima i Gospodar nad gospodarima,
6:16  Koji sam ima besmrtnost, i živi u svetlosti kojoj se ne može pristupiti, kog niko od ljudi nije video, niti može videti, kome čast i država večna. Amin.
6:17  Bogatima na ovom svetu zapovedaj da se ne ponose niti uzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga Živoga, koji nam sve daje izobilno za užitak;
6:18  Neka dobro čine, neka se bogate u dobrim delima, neka budu podašni, zajednični,
6:19  Sabirajući sebi temelj dobar za unapredak, da prime život večni.
6:20  O Timotije! Sačuvaj što ti je predano, kloni se poganih, praznih razgovora i prepiranja lažno nazvanog razuma,
6:21  Kojim se neki hvaleći otpadoše od vere. Blagodat s tobom. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije