2 Tim. Glava 01

El. pošta Štampa PDF

Od Pavla, apostola Isusa Hrista po volji Božijoj za obećanje života u Isusu Hristu,
1:2  Timotiju, ljubaznom sinu, blagodat, milost, mir od Boga Oca i Hrista Isusa, Gospoda našeg.
1:3  Zahvaljujem Bogu kome služim od praroditelja čistom savesti, što bez prestanka imam spomen za tebe u molitvama svojim dan i noć,
1:4  Želeći da te vidim, opominjući se suza tvojih, da se radosti ispunim;
1:5  Opominjući se nelicemerne u tebi vere koja se useli najpre u babu tvoju Loidu i u mater tvoju Evnikiju; a uveren sam da je i u tebi;
1:6  Zaradi kog uzroka napominjem ti da podgrevaš dar Božji koji je u tebi kako sam metnuo ruke svoje na tebe.
1:7  Jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote.
1:8  Ne postidi se, dakle, svedočanstva Gospoda našeg Isusa Hrista, ni mene sužnja Njegovog; nego postradaj s jevanđeljem Hristovim po sili Boga,
1:9  Koji nas spase i prizva zvanjem svetim, ne po delima našim, nego po svojoj naredbi i blagodati, koja nam je dana u Hristu Isusu pre vremena večnih;
1:10  A sad se pokaza u dolasku Spasitelja našeg Isusa Hrista, koji raskopa smrt, i obasja život i neraspadljivost jevanđeljem;
1:11  Za koje sam ja postavljen apostol i učitelj neznabožaca.
1:12  Zaradi kog uzroka i ovo stradam; ali se ne stidim, jer znam kome verovah, i uveren sam da je kadar amanet moj sačuvati za dan onaj.
1:13  Imaj u pameti obraz zdravih reči koje si čuo od mene, u veri i ljubavi Hrista Isusa.
1:14  Dobri amanet sačuvaj Duhom Svetim koji živi u nama.
1:15  Znaš ovo da se odvratiše od mene svi u Aziji, među kojima i Figel i Ermogen.
1:16  A Gospod da da milost Onisiforovom domu; jer me mnogo puta uteši, i okova mojih ne postide se;
1:17  Nego došavši u Rim potraži me još s većim staranjem i nađe.
1:18  Da da njemu Gospod da nađe milost u Gospoda u dan onaj. I u Efesu koliko mi posluži, ti znaš dobro.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije