2 Tim. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

Ti dakle, sine moj, jačaj u blagodati Isusa Hrista;
2:2  I šta si čuo od mene pred mnogim svedocima, ono predaj vernim ljudima, koji će biti vredni i druge naučiti.
2:3  Ti dakle trpi zlo kao dobar vojnik Isusa hrista;
2:4  Jer se nikakav vojnik ne zapleće u trgovine ovog sveta da ugodi vojvodi.
2:5  Ako i vojuje, ne dobija venac ako pravo ne vojuje.
2:6  Radin koji se trudi najpre treba da okusi od roda.
2:7  Razumi šta govorim; a Gospod da ti da razum u svemu.
2:8  Opominji se Gospoda Isusa Hrista koji usta iz mrtvih, od semena Davidovog, po jevanđelju mom,
2:9  U kome trpim zlo do samih okova kao zločinac; ali se reč Božija ne veže.
2:10  Zato trpim sve izbranih radi da i oni dobiju spasenje u Hristu Isusu sa slavom večnom.
2:11  Istinita je reč: ako s Njim umresmo, to ćemo s Njim i oživeti.
2:12  Ako trpimo, s Njim ćemo i carovati. Ako se odreknemo, i On će se nas odreći.
2:13  Ako ne verujemo, On ostaje veran; jer se sam sebe ne može odreći.
2:14  Ovo napominji, i posvedoči pred Gospodom da se ne prepiru, koje ništa ne pomaže, nego smeta one koji slušaju.
2:15  Postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom, kao radin koji se nema šta stideti, i pravo upravlja rečju istine.
2:16  A poganih praznih razgovora kloni se; jer najviše pomažu u bezbožnosti,
2:17  I reč njihova kao živina toči: među kojima je Imenej i Filit,
2:18  Koji u istini pogrešiše govoreći da je vaskrsenje već bilo; i smetaju veru nekih.
2:19  Tvrdo dakle stoji temelj Božji imajući ovaj pečat: Pozna Gospod svoje; i: Da odstupi od nepravde svaki koji spominje ime Gospodnje.
2:20  A u velikom domu nisu sudi samo zlatni i srebrni, nego i drveni i zemljani: i jedni za čast, a jedni za sramotu.
2:21  Ako dakle ko očisti sebe od ovog, biće sud za čast, osvećen, i potreban domaćinu, pripravljen za svako dobro delo.
2:22  Beži od želja mladosti, a drži se pravde, vere, ljubavi, mira, sa svima koji prizivaju Gospoda od čistog srca;
2:23  A ludih i praznih zapitkivanja kloni se znajući da rađaju svađe.
2:24  A sluga Gospodnji ne treba da se svađa, nego da bude krotak k svima, poučljiv, koji nepravdu može podnositi,
2:25  I s krotošću poučavati one koji se protive: eda bi im kako Bog dao pokajanje za poznanje istine,
2:26  I da se iskopaju iz zamke đavola, koji ih je ulovio žive za svoju volju.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije