2 Tim. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

Ali ovo znaj da će u poslednje dane nastati vremena teška.
3:2  Jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni,
3:3  Neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, besni, nedobroljubivi,
3:4  Izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga,
3:5  Koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njene odrekli. I ovih se kloni.
3:6  Jer su od ovih oni koji se zavlače po kućama, i robe ženice koje su natovarene gresima i vode ih različne želje,
3:7  Koje se svagda uče, i nikad ne mogu da dođu k poznanju istine.
3:8  Kao što se Janije i Jamvrije protiviše Mojsiju, tako se i ovi protive istini, ljudi izopačenog uma, nevešti u veri.
3:9  Ali neće dugo napredovati; jer će njihovo bezumlje postati javno pred svima, kao i onih što posta.
3:10  A ti si se ugledao na moju nauku, življenje, nameru, veru, snošenje, ljubav, trpljenje,
3:11  Proterivanja, stradanja, kakva mi se dogodiše u Antiohiji, i u Ikoniji, i u Listri, kakva proterivanja podnesoh, i od svih me izbavi Gospod.
3:12  A i svi koji pobožno hoće da žive u Hristu Isusu, biće gonjeni.
3:13  A zli ljudi i varalice napredovaće na gore, varajući i varajući se.
3:14  Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povereno, znajući od koga si se naučio,
3:15  I budući da iz malena umeš sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenje u Hristu Isusu.
3:16  Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi,
3:17  Da bude savršen čovek Božji, za svako dobro delo pripravljen.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije