2 Tim. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

Zaklinjem te, dakle, pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima, dolaskom Njegovim i carstvom Njegovim:
4:2  Propovedaj reč, nastoj u dobro vreme i u nevreme, pokaraj, zapreti, umoli sa svakim snošenjem i učenjem;
4:3  Jer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe,
4:4  I odvratiće uši od istine, i okrenuće se ka gatalicama.
4:5  A ti budi trezan u svačemu, trpi zlo, učini delo jevanđelista, službu svoju svrši.
4:6  Jer ja se već žrtvujem, i vreme mog odlaska nasta.
4:7  Dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah.
4:8  Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni sudija; ali ne samo meni, nego svima koji se raduju Njegovom dolasku.
4:9  Postaraj se da dođeš brzo k meni;
4:10  Jer me Dimas ostavi, omilevši mu sadašnji svet, i otide u Solun; Kriskent u Galatiju, Tit u Dalmaciju; Luka je sam kod mene.
4:11  Marka uzmi i dovedi ga sa sobom; jer mi je dobar za službu.
4:12  A Tihika poslao sam u Efes.
4:13  Kad dođeš donesi mi kabanicu što sam ostavio u Troadi kod Karpa, i knjige, a osobito kožne.
4:14  Aleksandar kovač mnogo mi zla učini. Da mu Gospod plati po delu njegovom.
4:15  Čuvaj se i ti od njega; jer se vrlo protivi našim rečima.
4:16  U prvi moj odgovor niko ne osta sa mnom, nego me svi ostaviše. Da im se ne primi!
4:17  Ali Gospod bi sa mnom i dade mi pomoć da se kroza me svrši propovedanje, i da čuju svi neznabošci; i izbavih se od usta lavovih.
4:18  I Gospod će me izbaviti od svakog zlog dela, i sačuvaće me za carstvo svoje nebesko; kome slava va vek veka. Amin.
4:19  Pozdravi Priskilu i Akilu, i Onisiforov dom.
4:20  Erast osta u Korintu. A Trofima ostavih u Miletu bolesnog.
4:21  Postaraj se da dođeš pre zime. Pozdravlja te Euvul, i Pud, i Lin, i Klaudija, i braća sva.
4:22  Gospod Isus Hristos sa duhom tvojim. Blagodat s vama. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije