Novi Zavet Titu poslanica Titu Glava 02

Titu Glava 02

El. pošta Štampa PDF

A ti govori šta pristoji zdravoj nauci:
2:2  Starcima da budu trezni, pošteni, čisti, zdravi u veri, u ljubavi, u trpljenju;
2:3  Staricama, takođe, da žive kao što se pristoji svetima, da ne budu opadljive, da se ne predaju vrlo vinu, da uče dobru,
2:4  Da uče mlade da ljube muževe, da ljube decu,
2:5  Da budu poštene, čiste, dobre domaćice, blage, pokorne svojim muževima, da se ne huli na reč Božiju.
2:6  Tako i mladiće savetuj da budu pošteni.
2:7  A u svemu sam sebe podaj za ugled dobrih dela, u nauci celost, poštenje,
2:8  Reč zdravu, nezazornu: da se posrami onaj koji se protivi, ne imajući ništa zlo govoriti za nas.
2:9  Sluge da slušaju svoje gospodare, da budu ugodni u svačemu, da ne odgovaraju,
2:10  Da ne kradu, nego u svačemu da pokazuju dobru veru, da nauku Spasitelja našeg Boga ukrašuju u svačemu.
2:11  Jer se pokaza blagodat Božja koja spasava sve ljude,
2:12  Učeći nas da se odreknemo bezbožnosti i želja ovog sveta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovom svetu,
2:13  Čekajući blaženu nadu i javljanje slave velikog Boga i Spasa našeg Isusa Hrista,
2:14  Koji je dao sebe za nas da nas izbavi od svakog bezakonja, i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrim delima.
2:15  Ovo govori, i savetuj, i karaj sa svakom zapovešću da te niko ne prezire.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije