Novi Zavet Titu poslanica Titu Glava 03

Titu Glava 03

El. pošta Štampa PDF

Opominji ih da budu pokorni i poslušni gospodarima i zapovednicima, i gotovi na svako dobro delo;
3:2  Ni na koga da ne hule, da se ne svađaju, nego da budu mirni, svaku krotost da pokazuju svim ljudima,
3:3  Jer i mi besmo nekada ludi, i nepokorni, i prevareni, služeći različnim željama i slastima, u pakosti i zavisti živeći, mrski budući i mrzeći jedan na drugog.
3:4  A kad se pokaza blagodat i čovekoljublje Spasa našeg Boga,
3:5  Ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenjem Duha Svetog,
3:6  Kog izli na nas obilno kroz Isusa Hrista Spasitelja našeg,
3:7  Da se opravdamo blagodaću Njegovom, i da budemo naslednici života večnog po nadu.
3:8  Sine Tite! Istinita je reč, i u ovome hoću da utvrđuješ, da se oni koji verovaše Bogu trude i staraju za dobro delo: ovo je korisno ljudima i dobro.
3:9  A ludih zapitkivanja i teftera od plemena, i svađa i prepiranja o zakonu kloni se; jer je to nekorisno i prazno.
3:10  Čoveka jeretika po prvom i drugom savetovanju kloni se,
3:11  Znajući da se takav izopačio, i greši, i sam je sebe osudio.
3:12  Kad pošaljem k tebi Artemu ili Tihika, postaraj se da dođeš k meni u Nikopolj, jer sam namislio da onde zimujem.
3:13  Zinu zakonika i Apola lepo opremi da imaju sve što im treba.
3:14  Ali i naši neka se uče napredovati u dobrim delima, ako gde bude od potrebe da ne budu bez roda.
3:15  Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi sve koji nas ljube u veri. Blagodat sa svima vama. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije