Novi Zavet Filimonu poslanica Filim. Glava 01

Filim. Glava 01

El. pošta Štampa PDF

Od Pavla, sužnja Isusa Hrista, i Timotija brata, Filimonu ljubaznom i pomagaču našem,
1:2  I Apfiji, sestri ljubaznoj, i Arhipu, našem drugaru u vojevanju, i domaćoj tvojoj crkvi:
1:3  Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg, i Gospoda Isusa Hrista.
1:4  Zahvaljujem Bogu svom spominjući te svagda u molitvama svojim,
1:5  Čuvši ljubav tvoju i veru koju imaš ka Gospodu Isusu i k svima svetima:
1:6  Da tvoja vera, koju imamo zajedno, bude silna u poznanju svakog dobra, koje imate u Hristu Isusu.
1:7  Jer imam veliku radost i utehu radi ljubavi tvoje, što srca svetih počinuše kroza te, brate!
1:8  Toga radi ako i imam veliku slobodu u Hristu da ti zapovedam šta je potrebno,
1:9  Ali opet molim ljubavi radi, ja koji sam takav kao starac Pavle, a sad sužanj Isusa Hrista;
1:10  Molimo te za svog sina Onisima, kog rodih u okovima svojim;
1:11  Koji je tebi nekada bio nepotreban, a sad je i tebi i meni vrlo potreban, kog poslah tebi natrag;
1:12  A ti ga, to jest, moje srce primi.
1:13  Ja ga htedoh da zadržim kod sebe, da mi mesto tebe posluži u okovima jevanđelja;
1:14  Ali bez tvoje volje ne htedoh ništa činiti, da ne bi tvoje dobro bilo kao za nevolju, nego od dobre volje.
1:15  Jer može biti da se za to rastade s tobom na neko vreme da ga dobiješ večno,
1:16  Ne više kao roba, nego više od roba, brata ljubaznog, a osobito meni, a kamoli tebi, i po telu i u Gospodu
1:17  Ako dakle držiš mene za svog drugara, primi njega kao mene.
1:18  Ako li ti u čemu skrivi, ili je dužan, to na mene zapiši.
1:19  Ja Pavle napisah rukom svojom, ja ću platiti: da ti ne kažem da si i sam sebe meni dužan.
1:20  Da brate! Da imam korist od tebe u Gospodu, razveseli srce moje u Gospodu.
1:21  Uzdajući se u tvoju poslušnost napisah ti znajući da ćeš još više učiniti nego što govorim.
1:22  A uz to ugotovi mi i konak; jer se nadam da ću za vaše molitve biti darovan vama.
1:23  Pozdravlja te Epafras koji je sa mnom sužanj u Hristu Isusu, Marko, Aristarh, Dimas, Luka, pomagači moji.
1:24  Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa duhom vašim. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije