Jevr. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

Toga radi valja nam većma paziti na reči koje slušamo, da kako ne otpadnemo.
2:2  Jer ako je ono što je govoreno preko anđela utvrđeno, i svaki prestupak i oglušak pravednu platu primio:
2:3  Kako ćemo pobeći na marivši za toliko spasenje? Koje poče Gospod propovedati, i oni koji su čuli potvrdiše među nama,
2:4  Kad i Bog posvedoči i znacima i čudesima i različitim silama, i Duha Svetog razdeljivanjem po svojoj volji.
2:5  Jer Bog ne pokori anđelima vasioni svet, koji ide i o kome govorimo.
2:6  Ali neko posvedoči negde govoreći: Šta je čovek da ga se opomeneš, ili sin čovečiji da ga obiđeš?
2:7  Umalio si ga malim nečim od anđela, slavom i časti venčao si ga, i postavio si ga nad delima ruku svojih:
2:8  Sve si pokorio pod noge Njegove. A kad Mu pokori sve, ništa ne ostavi Njemu nepokoreno; ali sad još ne vidimo da Mu je sve pokoreno.
2:9  A umanjenog malim čim od anđela vidimo Isusa, koji je za smrt što podnese venčan slavom i časti, da bi po blagodati Božijoj za sve okusio smrt.
2:10  Jer prilikovaše Njemu za kog je sve i kroz kog je sve, koji dovede mnoge sinove u slavu, da dovrši Poglavara spasenja njihovog stradanjem.
2:11  Jer i Onaj koji osvećuje, i oni koji se osvećuju, svi su od Jednog; zaradi tog uzroka ne stidi se nazvati ih braćom
2:12  Govoreći: Objaviću ime Tvoje braći svojoj, i posred crkve zapevaću Te.
2:13  I opet: Ja ću se u Njega uzdati. I opet: Evo ja i deca moja koju mi je dao Bog.
2:14  Budući, pak, da decog imaju telo i krv, tako i On uze deo u tome, da smrću satre onog koji ima državu smrti, to jest đavola;
2:15  I da izbavi one koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi.
2:16  Jer se zaista ne primaju anđeli, nego se prima seme Avraamovo.
2:17  Zato beše dužan u svemu da bude kao braća, da bude milostiv i veran poglavar sveštenički pred Bogom, da očisti grehe narodne.
2:18  Jer u čemu postrada i iskušan bi u onome može pomoći i onima koji se iskušavaju.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije