Jevr. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

Zato, braćo sveta, zajedničari zvanja nebeskog, poznajte poslanika i vladiku, kog mi priznajemo, Isusa Hrista,
3:2  Koji je veran Onome koji ga stvori, kao i Mojsije u svemu domu njegovom.
3:3  Jer Ovaj posta toliko dostojan veće časti od Mojsija, koliko veću od doma čast ima onaj koji ga je načinio.
3:4  Jer svaki dom treba neko da načini; a ko je sve stvorio ono je Bog.
3:5  I Mojsije dakle beše veran u svemu domu njegovom, kao sluga, za svedočanstvo onog što je trebalo da se govori.
3:6  Ali je Hristos kao sin u domu svom: kog smo dom mi, ako slobodu i slavu nada do kraja tvrdo održimo.
3:7  Zato, kao što govori Duh Sveti: Danas ako glas Njegov čujete,
3:8  Ne budite drvenastih srca, kao kad se progneviste u dane napasti u pustinji,
3:9  Gde me iskušaše očevi vaši, iskušaše me, i gledaše dela moja četrdeset godina.
3:10  Toga radi rasrdih se na taj rod, i rekoh: Jednako se metu u srcima, ali oni ne poznaše puteva mojih;
3:11  Zato se zakleh u gnevu svom da neće ući u pokoj moj.
3:12  Gledajte, braćo, da ne bude kad u kome od vas zlo srce neverstva da odstupi od Boga Živoga;
3:13  Nego se utešavajte svaki dan, dokle se danas govori, da koji od vas ne odrveni od prevare grehovne;
3:14  Jer postadosmo zajedničari Hristu, samo ako kako smo počeli u Njemu biti do kraja tvrdo održimo;
3:15  Dokle se govori: Danas, ako glas Njegov čujete, ne budite drvenastih srca, kao kad se progneviste.
3:16  Jer neki čuvši progneviše se, ali ne svi koji iziđoše iz Misira s Mojsijem.
3:17  A na koje mrzi četrdeset godina? Nije li na one koji sagrešiše, koji ostaviše kosti u pustinji?
3:18  A kojima se zakle da neće ući u pokoj Njegov, nego onima koji ne hteše da veruju?
3:19  I vidimo da ne mogoše ući za neverstvo.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije