Jevr. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

Da se bojimo, dakle, da kako dok je još ostavljeno obećanje da se ulazi u pokoj Njegov, ne zakasni koji od vas.
4:2  Jer je nama objavljeno kao i onima; ali onima ne pomaže čuvena reč, jer ne verovaše oni koji čuše.
4:3  Jer mi koji verovasmo ulazimo u pokoj, kao što reče: Zato se zakleh u gnevu svom da neće ući u pokoj moj, ako su dela i bila gotova od postanja sveta.
4:4  Jer negde reče za sedmi dan ovako: i počinu Bog u dan sedmi od svih dela svojih.
4:5  I na ovom mestu opet: Neće ući u pokoj moj.
4:6  Budući, pak, da neki imaju da uđu u njega, i oni kojima je najpre javljeno ne uđoše za neposlušanje;
4:7  Opet odredi jedan dan, danas, govoreći u Davidu po tolikom vremenu, kao što se pre kaza: Danas ako glas Njegov čujete, ne budite drvenastih srca.
4:8  Jer da je Isus one doveo u pokoj, ne bi za drugi dan govorio potom.
4:9  Dakle je ostavljeno još počivanje narodu Božijem.
4:10  Jer koji uđe u pokoj Njegov, i on počiva od dela svojih, kao i Bog od svojih.
4:11  Da se postaramo, dakle, ući u taj pokoj, da ne upadne ko u onu istu gatku neverstva.
4:12  Jer je živa reč Božija, i jaka, i oštrija od svakog mača oštrog s obe strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srca.
4:13  I nema tvari nepoznate pred Njime, nego je sve golo i otkriveno pred očima Onog kome govorimo.
4:14  Imajući, dakle, velikog Poglavara svešteničkog, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijeg, da se držimo priznanja.
4:15  Jer nemamo Poglavara svešteničkog koji ne može postradati s našim slabostima, nego koji je u svačemu iskušan kao i mi, osim greha.
4:16  Da pristupimo, dakle, slobodno k prestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vreme kad nam zatreba pomoć.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije