Jevr. Glava 06

El. pošta Štampa PDF

Zato da ostavimo početak Hristove nauke i da se damo na savršenstvo: da ne postavljamo opet temelja pokajanja od mrtvih dela, i vere u Boga,
6:2  Nauke krštenja, i stavljanja ruku, i vaskrsenja mrtvih, i suda večnog.
6:3  I ovo ćemo učiniti ako Bog dopusti.
6:4  Jer nije moguće one koji su jednom prosvetljeni, okusili dara nebeskog, postali zajedničari Duha Svetog,
6:5  I okusili dobre reči Božije, i sile onog sveta, i otpali,
6:6  Opet obnoviti na pokajanje, jer sami sebi nanovo raspinju i ruže sina Božijeg.
6:7  Jer zemlja koja pije dažd što često na nju pada, i koja rađa povrće dobro onima koji je rade, prima blagoslov od Boga;
6:8  A koja iznosi trnje i čičak, nepotrebna je i kletve blizu, koja se najposle sažeže.
6:9  Ali od vas, ljubazni, nadamo se boljem i šta se drži spasenja, ako i govorimo tako.
6:10  Jer Bog nije nepravedan da zaboravi delo vaše i trud ljubavi koju pokazaste u ime Njegovo, posluživši svetima i služeći.
6:11  Ali želimo da svaki od vas pokaže to isto staranje da se nad održi tvrdo do samog kraja;
6:12  Da ne budete lenivi, nego da se ugledate na one koji verom i trpljenjem dobijaju obećanja.
6:13  Jer kad Bog Avramu obeća, ne imajući ničim većim da se zakune, zakle se sobom,
6:14  Govoreći: Zaista blagosiljajući blagosloviću te, i umnožavajući umnožiću te.
6:15  I tako trpeći dugo, dobi obećanje.
6:16  Jer se ljudi većim kunu, i svakoj njihovoj svađi svršetak je zakletva za potvrđenje.
6:17  Zato i Bog kad htede naslednicima obećanja obilnije da pokaže tvrđu zaveta svog, učini posrednika kletvu:
6:18  Da bi u dvema nepokolebljivim stvarima, u kojima Bogu nije moguće slagati, imali jaku utehu mi koji smo pribegli da se uhvatimo za nad koji nam je dan,
6:19  Koji imamo kao tvrd i pouzdan lenger duše, koji ulazi i za najdalje zavese,
6:20  Gde Isus uđe napred za nas, postavši poglavar sveštenički doveka po redu Melhisedekovom.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije