Jevr. Glava 07

El. pošta Štampa PDF

Jer ovaj Melhisedek beše car salimski, sveštenik Boga Najvišeg, koji srete Avraama kad se vraćaše s boja careva, i blagoslovi ga;
7:2  Kome i Avraam dade desetak od svega. Prvo dakle znači car pravde, potom i car salimski, to jest car mira:
7:3  Bez oca, bez matere, bez roda, ne imajući ni početka danima, ni svršetka životu, a ispoređen sa sinom Božijim, i ostaje sveštenik doveka.
7:4  Ali pogledajte koliki je ovaj kome je i Avraam patrijarh dao desetak od plena.
7:5  Istina, i oni od sinova Levijevih koji primiše sveštenstvo, imaju zapovest da uzimaju po zakonu desetak od naroda, to jest od braće svoje, ako su i izišli iz bedara Avramovih.
7:6  Ali onaj koji se ne broji od njihovog roda, uze desetak od Avraama, i blagoslovi onog koji ima obećanje.
7:7  Ali bez svakog izgovora manje blagoslovi veće.
7:8  I tako ovde uzimaju desetak ljudi koji umiru, a onamo Onaj za kog se posvedoči da živi.
7:9  I, da ovako kažem, Levije koji uze desetak, dao je desetak kroz Avraama:
7:10  Jer beše još u bedrima očevim kad ga srete Melhisedek.
7:11  Ako je, dakle, savršenstvo postalo kroz levitsko sveštenstvo (jer je narod pod njim zakon primio), kakva je još potreba bila govoriti da će drugi sveštenik postati po redu Melhisedekovom, a ne po redu Aronovom?
7:12  Jer, kad se promeni sveštenstvo, mora se i zakon promeniti.
7:13  Jer za koga se ovo govori On je od drugog kolena, od kog niko ne pristupi k oltaru.
7:14  Jer je poznato da Gospod naš od kolena Judina izađe, za koje koleno Mojsije ne govori ništa o sveštenstvu.
7:15  I još je više poznato da će po redu Melhisedekovom drugi sveštenik postati,
7:16  Koji nije postao po zakonu telesne zapovesti nego po sili života večnog.
7:17  Jer svedoči: Ti si sveštenik vavek po redu Melhisedekovom.
7:18  Tako se ukida pređašnja zapovest, što bi slaba i zaludna.
7:19  Jer zakon nije ništa savršio; a postavi bolji nad, kroz koji se približujemo k Bogu.
7:20  I još ne bez zakletve:
7:21  Jer oni bez zakletve postaše sveštenici; a Ovaj sa zakletvom kroz Onog koji Mu govori: Zakle se Gospod i neće se raskajati: Ti si sveštenik vavek po redu Melhisedekovom.
7:22  Toliko boljeg zaveta posta Isus jamac.
7:23  I oni mnogi biše sveštenici, jer im smrt ne dade da ostanu.
7:24  A Ovaj, budući da ostaje vavek, ima večno sveštenstvo.
7:25  Zato i može vavek spasti one koji kroza Nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.
7:26  Jer takav nama trebaše poglavar sveštenički: svet, bezazlen, čist, odvojen od grešnika, i koji je bio više nebesa;
7:27  Kome nije potrebno svaki dan, kao sveštenicima, najpre za svoje grehe žrtve prinositi, a potom za narodne, jer On ovo učini jednom, kad sebe prinese.
7:28  Jer zakon postavlja ljude za sveštenike koji imaju slabost; a reč zakletve koje je rečena po zakonu, postavi sina vavek savršena.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije