Jevr. Glava 10

El. pošta Štampa PDF

Jer zakon imajući sen dobara koja će doći, a ne samo obličje stvari, ne može nikada savršiti one koji pristupaju svake godine i prinose one iste žrtve.
10:2  Inače bi se prestale prinositi se, kad oni koji služe ne bi više imali nikakve savesti za grehe, kad se jednom očiste;
10:3  Nego se njima svake godine čini spomen za grehe.
10:4  Jer krv junčija i jarčija ne može uzeti greha.
10:5  Zato, ulazeći u svet govori: Žrtava i darova nisi hteo, ali si mi telo pripravio.
10:6  Žrtve i prilozi za greh nisu Ti bili ugodni.
10:7  Tada rekoh: Evo dođoh, u početku knjige pisano je za mene, da učinim volju Tvoju, Bože.
10:8  I više kazavši: Priloga i prinosa i žrtava, i žrtava za grehe nisi hteo, niti su Ti bili ugodni, što se po zakonu prinose;
10:9  Tada reče: Evo dođoh da učinim volju Tvoju, Bože. Ukida prvo da postavi drugo.
10:10  Po kojoj smo volji mi osvećeni prinosom tela Isusa Hrista jednom.
10:11  I svaki sveštenik stoji svaki dan služeći i jedne žrtve mnogo puta prinoseći koje nikad ne mogu uzeti greha.
10:12  A On prinesavši jedinu žrtvu za grehe sedi svagda s desne strane Bogu.
10:13  Čekajući dalje dok se polože neprijatelji Njegovi podnožje nogama Njegovim.
10:14  Jer jednim prinosom savršio je vavek one koji bivaju osvećeni.
10:15  A svedoči nam i Duh Sveti; jer kao što je napred kazano:
10:16  Ovo je zavet koji ću načiniti s njima posle onih dana, govori Gospod: Daću zakone svoje u srca njihova, i u mislima njihovim napisaću ih;
10:17  I greha njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.
10:18  A gde je oproštenje ovih onde više nema priloga za grehe.
10:19  Imajući, dakle, slobodu, braćo, ulaziti u svetinju krvlju Isusa Hrista, putem novim i živim.
10:20  Koji nam je obnovio zavetom, to jest telom svojim,
10:21  I sveštenika velikog nad domom Božijim:
10:22  Da pristupamo s istinim srcem u punoj veri, očišćeni u srcima od zle savesti, i umiveni po telu vodom čistom;
10:23  Da se držimo tvrdo priznanja nada: jer je veran onaj koji je obećao;
10:24  I da razumevamo jedni drugog u podbunjivanju k ljubavi i dobrim delima,
10:25  Ne ostavljajući skupštine svoje, kao što neki imaju običaj, nego jedan drugog savetujući, toliko većma koliko vidite da se približuje dan sudni.
10:26  Jer kad mi grešimo namerno, pošto smo primili poznanje istine, nema više žrtve za grehe;
10:27  Nego strašno čekanje suda, i revnost ognja koji će da pojede one koji se suprote.
10:28  Ko prestupi zakon Mojsijev, bez milosti umire kod dva ili tri svedoka.
10:29  Koliko mislite da će gore muke zaslužiti onaj koji sina Božijeg pogazi, i krv zaveta kojom se osveti za poganu uzdrži, i Duha blagodati naruži?
10:30  Jer znamo Onog koji reče: Moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod; i opet: Gospod će suditi narodu svom.
10:31  Strašno je upasti u ruke Boga Živoga.
10:32  Opominjite se, pak, prvih dana svojih, u koje se prosvetliste i mnogu borbu stradanja podnesoste,
10:33  Koje postavši gledanje sa sramota i nevolja, a koje postavši drugovi onima koji žive tako.
10:34  Jer se na okove moje sažaliste, i dadoste s radošću da se razgrabi vaše imanje, znajući da imate sebi imanje bolje i nepropadljivo na nebesima.
10:35  Ne odbacujte, dakle, slobode svoje, koja ima veliku platu.
10:36  Jer vam je trpljenje od potrebe da volju Božiju savršivši primite obećanje.
10:37  Jer još malo, vrlo malo, pa će doći Onaj koji treba da dođe i neće odocniti.
10:38  A pravednik živeće od vere; ako li odstupi neće biti po volji moje duše.
10:39  A mi, braćo, nismo od onih koji odstupaju na pogibao, nego od onih koji veruju da spasu duše.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije