Jevr. Glava 11

El. pošta Štampa PDF

Vera je, pak, tvrdo čekanje onog čemu se nadamo, i dokazivanje onog što ne vidimo.
11:2  Jer u njoj stari dobiše svedočanstvo.
11:3  Verom poznajemo da je svet rečju Božjom svršen, da je sve što vidimo iz ništa postalo.
11:4  Verom prinese Avelj Bogu veću žrtvu nego Kain, kroz koju dobi svedočanstvo da je pravednik, kad Bog posvedoči za dare njegove; i kroz nju on mrtav još govori.
11:5  Verom bi Enoh prenesen da ne vidi smrti; i ne nađe se, jer ga Bog premesti, jer pre nego ga premesti, dobi svedočanstvo da ugodi Bogu.
11:6  A bez vere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj koji hoće da dođe k Bogu, valja da veruje da ima Bog i da plaća onima koji Ga traže.
11:7  Verom Noje primivši zapovest i pobojavši se onog što još ne vide, načini kovčeg za spasenje doma svog, kojim osudi sav svet, i posta naslednik pravde po veri.
11:8  Verom posluša Avraam kad bi pozvan da iziđe u zemlju koju htede da primi u nasledstvo, i iziđe ne znajući kuda ide.
11:9  Verom dođe Avraam u zemlju obećanu, kao u tuđu, i u kolibama življaše s Isakom i s Jakovom, sunaslednicima obećanja tog.
11:10  Jer čekaše grad koji ima temelje, kome je zidar i Tvorac Bog.
11:11  Verom i sama Sara nerotkinja primi silu da zatrudni i rodi preko vremena starosti; jer držaše za vernog Onog koji obeća.
11:12  Zato se i rodiše od jednog, još gotovo mrtvog, kao zvezde nebeske mnoštvom, i kao nebrojeni pesak pokraj mora.
11:13  U veri pomreše svi ovi ne primivši obećanja, nego ga videvši izdaleka, i poklonivši mu se, i priznavši da su gosti i došljaci na zemlji.
11:14  Jer koji tako govore pokazuju da traže otačanstvo.
11:15  I da bi se oni opomenuli onog iz kog iziđoše, imali bi vreme da se vrate.
11:16  Ali sad bolje žele, to jest nebesko. Zato se Bog ne stidi njih nazvati se Bog njihov; jer im pripravi grad.
11:17  Verom privede Avraam Isaka kad bi kušan, i jedinorodnoga prinošaše, pošto beše primio obećanje,
11:18  U kome beše kazano: U Isaku nazvaće ti se seme;
11:19  Pomislivši da je Bog kadar i iz mrtvih vaskrsnuti; zato ga i uze za priliku.
11:20  Verom blagoslovi Isak Jakova i Isava u stvarima koje će doći.
11:21  Verom blagoslovi Jakov umirući svakog sina Josifovog, i pokloni se vrhu palice njegove.
11:22  Verom se opominja Josif umirući izlaska sinova Izrailjevih, i zapoveda za kosti svoje.
11:23  Verom Mojsija, pošto se rodi, kriše tri meseca roditelji njegovi, jer videše krasno dete, i pobojaše se zapovesti careve.
11:24  Verom Mojsije, kad bi veliki, ne htede da se naziva sin kćeri Faraonove;
11:25  I volje stradati s narodom Božijim, negoli imati zemaljsku sladost greha:
11:26  Državši sramotu Hristovu za veće bogatstvo od svega blaga misirskog; jer gledaše na platu.
11:27  Verom ostavi Misir, ne pobojavši se ljutine careve; jer se držaše Onog koji se ne vidi, kao da Ga viđaše.
11:28  Verom učini pashu i proliv krvi, da se onaj koji gubljaše prvorođene ne dotakne do njih.
11:29  Verom pređoše Crveno More kao po suvoj zemlji; koje i Misirci okušavši potopiše se.
11:30  Verom padoše zidovi jerihonski, kad se obilazi oko njih sedam dana.
11:31  Verom Raav kurva ne pogibe s nevernicima, primivši uhode s mirom, i izvedavši ih drugim putem.
11:32  I šta ću još da kažem? Jer mi ne bi dostalo vremena kad bih stao pripovedati o Gedeonu, i o Varaku i Samsonu i Jeftaju, o Davidu i Samuilu, i o drugim prorocima,
11:33  Koji verom pobediše carstva, učiniše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima,
11:34  Ugasiše silu ognjenu, pobegoše od oštrica mača, ojačaše od nemoći, postaše jaki u bitkama, rasteraše vojske tuđe;
11:35  Žene primiše svoje mrtve iz vaskrsenja; a drugi biše pobijeni, ne primivši izbavljenje, da dobiju bolje vaskrsenje;
11:36  A drugi ruganje i boj podnesoše, pa još i okove i tamnice;
11:37  Kamenjem pobijeni biše, pretrveni biše, iskušani biše, od mača pomreše; idoše u kožusima i u kozjim kožama, u sirotinji, u nevolji, u sramoti;
11:38  Kojih ne beše dostojan svet, po pustinjama potucaše se, i po gorama i po pećinama i po rupama zemaljskim.
11:39  I ovi svi dobivši svedočanstvo verom ne primiše obećanja;
11:40  Jer Bog nešto bolje za nas odredi, da ne prime bez nas savršenstva.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije