Jevr. Glava 13

El. pošta Štampa PDF

LJubav bratinska da ostane među vama.
13:2  Gostoljubivosti ne zaboravljajte; jer neki ne znajući iz gostoljubivosti primiše anđele na konak.
13:3  Opominjite se sužnja kao da ste s njima svezani, onih kojima se nepravda čini kao da ste i sami u telu.
13:4  Ženidbu da drže svi u časti, i postelja ženidbena da bude čista; a kurvarima i preljubočincima sudiće Bog.
13:5  Ne budite srebroljupci; budite zadovoljni onim što imate. Jer On reče: Neću te ostaviti, niti ću od tebe odstupiti;
13:6  Tako da smemo govoriti: Gospod je moj pomoćnik, i neću se bojati; šta će mi učiniti čovek?
13:7  Opominjite se svojih učitelja koji vam kazivaše reč Božiju; gledajte na svršetak njihovog življenja, i ugledajte se na veru njihovu.
13:8  Isus Hristos juče je i danas onaj isti i vavek.
13:9  U nauke tuđe i različne ne pristajte; jer je dobro blagodaću utvrđivati srca, a ne jelima, od kojih ne imaše koristi oni koji življaše u njima.
13:10  Imamo, pak, oltar od kog oni ne smeju jesti koji služe skiniji.
13:11  Jer kojih životinja krv unosi poglavar sveštenički u svetinju za grehe, onih se telesa spaljuju izvan logora.
13:12  Zato Isus, da osveti narod krvlju svojom, izvan grada postrada.
13:13  Zato dakle da izlazimo k Njemu izvan logora, noseći Njegovu sramotu.
13:14  Jer ovde nemamo grada koji će ostati, nego tražimo onaj koji će doći.
13:15  Kroz Njega, dakle, da svagda prinosimo Bogu žrtvu hvale, to jest plod usana koje priznaju ime Njegovo.
13:16  A dobro činiti i davati milostinju ne zaboravljajte; jer se takvim žrtvama ugađa Bogu.
13:17  Slušajte učitelje svoje i pokoravajte im se, jer se oni staraju za duše vaše, kao koji će dati odgovor, da to s radošću čine, a ne uzdišući; jer vam ovo ne pomaže.
13:18  Molite se Bogu za nas. Jer se nadamo da imamo dobru savest, starajući se u svemu dobro da živimo.
13:19  A odviše molim činite ovo, da bih se pre vratio k vama.
13:20  A Bog mira, koji izvede iz mrtvih velikog Pastira ovcama, krvlju zaveta večnog, Gospoda našeg Isusa Hrista,
13:21  Da vas savrši u svakom delu dobrom, da učinite volju Njegovu, čineći u vama šta je ugodno pred Njime, kroz Isusa Hrista, kome slava va vek veka. Amin.
13:22  Molim vas pak, braćo, primite reč poučenja; jer ukratko napisah i poslah vam.
13:23  Znajte da je otišao naš brat Timotije, s kojim, ako skoro dođe, videću vas.
13:24  Pozdravite sve učitelje svoje i sve svete. Pozdravljaju vas braća koja su iz Talijanske.
13:25  Blagodat sa svima vama. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije