Jak. Glava 01

El. pošta Štampa PDF

Od Jakova, Boga i Gospoda Isusa Hrista sluge, svima dvanaest kolena rasejanim po svetu pozdravlje.
1:2  Svaku radost imajte, braćo moja, kad padate u različne napasti,
1:3  Znajući da kušanje vaše vere gradi trpljenje;
1:4  A trpljenje neka delo dovršuje, da budete savršeni i celi bez ikakve mane.
1:5  Ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga, i daće mu se;
1:6  Ali neka ište s verom, ne sumnjajući ništa; jer koji se sumnja on je kao morski valovi, koje vetrovi podižu i razmeću.
1:7  Jer takav čovek neka ne misli da će primiti šta od Boga.
1:8  Koji dvoumi nepostojan je u svima putevima svojim.
1:9  A poniženi brat neka se hvali visinom svojom;
1:10  A bogati svojom poniznošću; jer će proći kao cvet travni.
1:11  Jer sunce ogreja s vrućinom, i osuši travu, i cvet njen otpade, i krasota lica njena pogibe; tako će i bogati u hođenju svom uvenuti.
1:12  Blago čoveku koji pretrpi napast; jer kad bude kušan primiće venac života, koji Bog obreče onima koji ga ljube.
1:13  Nijedan kad se kuša da ne govori: Bog me kuša; jer se Bog ne može zlom iskušati, i On ne kuša nikoga;
1:14  Nego svakog kuša njegova slast, koja ga vuče i mami.
1:15  Tada zatrudnevši slast rađa greh; a greh učinjen rađa smrt.
1:16  Ne varajte se, ljubazna braćo moja!
1:17  Svaki dobri dar i svaki poklon savršeni odozgo je, dolazi od Oca svetlosti, u kog nema promenjivanja ni menjanja videla i mraka;
1:18  Jer nas dragovoljno porodi rečju istine, da budemo novina od Njegovog stvorenja.
1:19  Zato, ljubazna braćo moja, neka bude svaki čovek brz čuti a spor govoriti i spor srditi se.
1:20  Jer srdnja čovečija ne čini pravde Božije.
1:21  Zato odbacite svaku nečistotu i suvišak zlobe, i s krotošću primite usađenu reč koja može spasti duše vaše.
1:22  Budite, pak, tvorci reči, a ne samo slušači, varajući sami sebe.
1:23  Jer ako ko sluša reč a ne tvori, on je kao čovek koji gleda lice tela svog u ogledalu;
1:24  Jer se ogleda pa otide, i odmah zaboravi kakav beše.
1:25  Ali koji providi u savršeni zakon slobode i ostane u njemu, i ne bude zaboravni slušač, nego tvorac dela, onaj će biti blažen u delu svom.
1:26  Ako koji od vas misli da veruje, i ne zauzdava jezik svoJ, nego vara srce svoje, njegova je vera uzalud.
1:27  Jer vera čista i bez mane pred Bogom i Ocem jeste ova: obilaziti sirote i udovice u njihovim nevoljama, i držati sebe neopoganjenog od sveta.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije