Jak. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

Braćo moja! U veri Gospoda našeg slavnog Isusa Hrista ne gledajte ko je ko;
2:2  Jer ako dođe u crkvu vašu čovek sa zlatnim prstenom i u svetloj haljini, a dođe i siromah u rđavoj haljini,
2:3  I pogledate na onog u svetloj haljini, i kažete mu: Ti sedi ovde lepo, a siromahu kažete: Ti stani tamo, ili sedi ovde niže podnožja mog;
2:4  I ne rasudiste u sebi, nego biste sudije zlih pomisli.
2:5  Čujte, ljubazna braćo moja, ne izabra li Bog siromahe ovog sveta da budu bogati verom, i naslednici carstva koje obreče onima koji njega ljube?
2:6  A vi osramotiste siromaha. Nisu li to bogati koji vas muče i vuku vas na sudove?
2:7  Ne hule li oni na dobro ime vaše kojim ste se nazvali?
2:8  Ako, dakle, zakon carski izvršujete po pismu: Ljubi bližnjeg kao samog sebe, dobro činite;
2:9  Ako li gledate ko je ko, greh činite, i bićete pokarani od zakona kao prestupnici;
2:10  Jer koji sav zakon održi a sagreši u jednom, kriv je za sve,
2:11  Jer Onaj koji je rekao: Ne čini preljube, rekao je i: Ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik zakona.
2:12  Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni;
2:13  Jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti; i hvali se milost na sudu.
2:14  Kakva je korist, braćo moja, ako ko reče da ima veru a dela nema? Zar ga može vera spasti?
2:15  Ako, na primer, brat i li sestra goli budu, ili nemaju šta da jedu,
2:16  I reče im koji od vas: Idite s mirom, grejte se, i nasitite se, a ne da im potrebe telesne, šta pomaže?
2:17  Tako i vera ako nema dela, mrtva je po sebi.
2:18  No može ko reći: Ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi veru svoju bez dela svojih, a ja ću tebi pokazati veru svoju iz dela svojih.
2:19  Ti veruješ da je jedan Bog; dobro činiš; i đavoli veruju, i drhću.
2:20  Ali hoćeš li razumeti, o čoveče sujetni! Da je vera bez dela mrtva?
2:21  Avraam otac naš ne opravda li se delima kad prinese Isaka, sina svog, na oltar?
2:22  Vidiš li da vera pomože delima njegovim, i kroz dela svrši se vera?
2:23  I izvrši se pismo koje govori: Avraam verova Bogu, i primi mu se u pravdu, i prijatelj Božji nazva se.
2:24  Vidite li, dakle, da se delima pravda čovek, a ne samom verom?
2:25  A tako i Raav kurva ne opravda li se delima kad primi uhode, i izvede ih drugim putem?
2:26  Jer, kao što je telo bez duha mrtvo, tako je i vera bez dobrih dela mrtva.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije