1 Pet. Glava 01

El. pošta Štampa PDF

Od Petra, apostola Isusa Hrista, izbranim došljacima, rasejanim po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitaniji;
1:2  Po proviđenju Boga Oca, svetinjom Duha dovedenim u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir.
1:3  Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj prerodi za život nad vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih,
1:4  Za nasledstvo nepropadljivo, koje neće istruhnuti ni uvenuti, sačuvano na nebesima za vas,
1:5  Koje je sila Božija verom sačuvala za spasenje, pripravljeno da se javi u poslednje vreme;
1:6  Kome radujte se, premda ste sad malo (gde je potrebno) žalosni u različnim napastima,
1:7  Da se kušanje vaše vere mnogo vrednije od zlata propadljivog koje se kuša ognjem nađe na hvalu i čast i slavu, kad se pokaže Isus Hristos;
1:8  Kog ne videvši ljubite i kog sad ne gledajući no verujući Ga radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom.
1:9  Primajući kraj svoje vere, spasenje dušama.
1:10  Koje spasenje tražiše i ispitivaše za nj proroci, koji za vašu blagodat prorekoše;
1:11  Ispitujući u kakvo ili u koje vreme javljaše Duh Hristov u njima, napred svedočeći za Hristove muke i za slave po tome;
1:12  Kojima se otkri da ne samim sebi nego nama služahu ovim što vam se sad javi po onima koji vam propovediše jevanđelje poslanim s neba Duhom Svetim, u koje anđeli žele zaviriti.
1:13  Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svog uma budite trezni, i zacelo se nadajte blagodati koja će vam se prineti kad dođe Isus Hristos.
1:14  Kao poslušna deca, ne vladajući se po prvim željama u svom neznanju,
1:15  Nego po Svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju.
1:16  Jer je pisano: Budite sveti, jer sam ja svet.
1:17  I ako zovete Ocem Onog koji, ne gledajući ko je ko, sudi svakome po delu, provodite vreme svog življenja sa strahom,
1:18  Znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnog svog življenja, koje ste videli od otaca;
1:19  Nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezazlenog i prečistog jagnjeta;
1:20  Koji je određen još pre postanja sveta, a javio se u poslednja vremena vas radi,
1:21  Koji kroz Njega verujete Boga koji Ga podiže iz mrtvih, i dade Mu slavu, da bi vaša vera i nadanje bilo u Boga.
1:22  Duše svoje očistivši u poslušanju istine Duhom za bratoljublje nedvolično, od čistog srca ljubite dobro jedan drugog,
1:23  Kao prerođeni ne od semena koje trune, nego od onog koje ne trune, rečju Živog Boga, koja ostaje doveka.
1:24  Jer je svako telo kao trava, i svaka slava čovečija kao cvet travni: osuši se trava, i cvet njen otpade;
1:25  Ali reč Gospodnja osaje doveka. A ovo je reč što je objavljena među vama.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije