1 Pet. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

A tako i vi žene budite pokorne svojim muževima, da ako koji i ne veruju reči ženskim življenjem bez reči da se dobiju,
3:2  Kad vide čisto življenje vaše sa strahom;
3:3  Vaša lepota da ne bude spolja u pletenju kose, i u udaranju zlata, i oblačenju haljina;
3:4  Nego u tajnom čoveku srca, u jednakosti krotkog i tihog duha, što je pred Bogom mnogoceno.
3:5  Jer se tako nekad ukrašavahu i svete žene, koje se uzdahu u Boga i pokoravahu se svojim muževima.
3:6  Kao što Sara slušaše Avrama, i zvaše ga gospodarem; koje ste vi kćeri postale, ako činite dobro, i ne bojite se nikakvog straha.
3:7  Tako i vi muževi živite sa svojim ženama po razumu, i poštujte ih kao slabiji ženski sud, i kao sunaslednice blagodati života, da se ne smetu molitve vaše.
3:8  A najposle budite svi složni, žalostivi, bratoljubivi, milostivi, ponizni;
3:9  Ne vraćajte zla za zlo, ni psovke za psovku; nego nasuprot blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani da nasledite blagoslov.
3:10  Jer koji je rad da živi i da vidi dane dobre, neka zadrži jezik svoj od zla, i usne svoje, da ne govore prevare;
3:11  Neka se ukloni od zla, i neka učini dobro; neka traži mir i neka se drži njega.
3:12  Jer oči Gospodnje gledaju na pravednike, i uši Njegove na molitvu njihovu; a lice Gospodnje na one koji zlo čine da ih istrebi sa zemlje.
3:13  I ko može vama nauditi ako uzidete za dobrim?
3:14  Nego ako i stradate pravde radi, blaženi ste. Ali straha njihovog ne bojte se, niti se plašite;
3:15  Nego Gospoda Boga svetite u srcima svojim. A budite svagda gotovi na odgovor svakome koji vas zapita za vaše nadanje.
3:16  S krotošću i strahom imajte dobru savest, da ako vas opadaju za šta kao zločince da se postide oni što kude vaše dobro življenje po Hristu.
3:17  Jer je bolje, ako hoće volja Božija, da stradate dobro čineći, negoli zlo čineći.
3:18  Jer i Hristos jedanput za grehe naše postrada, pravednik za nepravednike, da nas privede k Bogu, ubijen, istina, bivši telom, no oživevši Duhom;
3:19  Kojim sišavši propoveda i duhovima koji su u tamnici,
3:20  Koji nekad ne hteše da slušaju kad ih očekivaše Božije trpljenje u vreme Nojevo, kad se građaše kovčeg, u kome malo, to jeste osam duša, ostade od vode.
3:21  Za spomen toga i nas sad spasava krštenje, ali ne pranje telesne nečistote, nego obećanje dobre savesti Bogu vaskrsenjem Isusa Hrista.
3:22  Koji je s desne strane Bogu, otišavši na nebo, i slušaju Ga anđeli i vlasti i sile.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije