1 Pet. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

Kad, dakle, Hristos postrada za nas telom, i vi se tom misli naoružajte: jer koji postrada telom, prestaje od greha,
4:2  Da ostalo vreme života u telu ne živi više željama čovečijim, nego volji Božijoj.
4:3  Jer je dosta što smo proteklo vreme života proveli po volji neznabožačkoj, živeći u nečistotama, u slastima, u pijenju i bogomrskim neznaboštvima.
4:4  Zato se čude što vi ne trčite s njima u to isto neuredno življenje, i hule na vas.
4:5  Oni će dati odgovor Onome koji je gotov da sudi živima i mrtvima.
4:6  Zato se i mrtvima propovedi jevanđelje, da prime sud po čoveku telom, a po Bogu da žive duhom.
4:7  A svemu se kraj približi. Budite dakle mudri i trezni u molitvama.
4:8  A pre svega imajte neprestanu ljubav među sobom; jer ljubav pokriva mnoštvo greha,
4:9  Budite gostoljubivi među sobom bez mrmljanja;
4:10  I služite se među sobom, svaki darom koji je primio, kao dobri pristavi različne blagodati Božije.
4:11  Ako ko govori, neka govori kao reči Božije; ako ko služi neka služi kao po moći koju Bog daje: da se u svačemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i država va vek veka. Amin.
4:12  Ljubazni! Ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se šta novo događa;
4:13  Nego se radujte što stradate s Hristom, da biste, i kad se javi slava Njegova, imali radost i veselje.
4:14  Ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama! Jer Duh slave i Boga počiva na vama: oni dakle hule na Nj, a vi Ga proslavljate.
4:15  Samo da ne postrada koji od vas kao krvnik, ili kao lupež, ili kao zločinac, ili kao onaj koji se meša u tuđe poslove;
4:16  A ako li kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga u ovom događaju.
4:17  Jer je vreme da se počne sud od kuće Božije; ako li se najpre od vas počne, kakav će biti posledak onima što se protive Božijem jevanđelju?
4:18  I kad se pravednik jedva spase, bezbožnik i grešnik gde će se javiti?
4:19  Zato i koji stradaju po volji Božijoj neka Mu kao vernom Tvorcu predadu duše svoje u dobrim delima.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije