1 Pet. Glava 05

El. pošta Štampa PDF

Starešine koje su među vama molim koji sam i sam starešina i svedok Hristovog stradanja, i imam deo u slavi koja će se javiti:
5:2  Pasite stado Božije, koje vam je predato, i nadgledajte ga, ne silom, nego dragovoljno, i po Bogu, niti za nepravedne dobitke, nego iz dobrog srca;
5:3  Niti kao da vladate narodom; nego bivajte ugledi stadu;
5:4  I kad se javi poglavar pastirski, primićete venac slave koji neće uvenuti.
5:5  Tako vi mladi slušajte starešine; a svi se slušajte među sobom, i stecite poniznost; jer se Bog ponositima suproti, a poniženima daje blagodat.
5:6  Ponizite se, dakle, pod silnu ruku Božiju, da vas povisi kad dođe vreme.
5:7  Sve svoje brige bacite na Nj jer se on brine za vas.
5:8  Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere.
5:9  Branite se od njega tvrđom u veri, znajući da se takva stradanja događaju vašoj braći po svetu.
5:10  A Bog svake blagodati, koji vas pozva na večnu svoju slavu u Hristu Isusu, on da vas, pošto malo postradate, savrši, da utvrdi, da ukrepi, da utemelji.
5:11  Njemu slava i država va vek veka. Amin.
5:12  Po Silvanu, vašem vernom bratu, kao što mislim, pišem vam ovo malo, savetujući i svedočeći da je ovo prava blagodat Božija u kojoj stojite.
5:13  Pozdravlja vas crkva s vama izbrana u Vavilonu, i Marko, sin moj.
5:14  Pozdravite jedan drugog celivom ljubavi. Mir vam svima u Hristu Isusu. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije