2 Pet. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

A beše i lažnih proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, koji će uneti jeresi pogibli, i odricaće se Gospodara koji ih iskupi i dovodiće sebi naglu pogibao.
2:2  I mnogi će poći za njihovim nečistotama kojima će se huliti na put istine.
2:3  I u lakomstvu loviće vas izmišljenim rečima. Njihov sud odavno ne docni, i pogibao njihova ne drema.
2:4  Jer kad Bog ne poštede anđela koji sagrešiše, nego ih metnu u okove mraka paklenog, i predade da se čuvaju za sud;
2:5  I prvog saveta ne poštede, nego sačuvavši samosmoga Noja, propovednika pravde, navede potop na svet bezbožnički;
2:6  I gradove Sodom i Gomor sažeže i razvali i osudi, i postavi ugled bezbožnicima koji bi postali;
2:7  I izbavi pravednog Lota, koga osramotiše bezakonici nečistotom življenja;
2:8  Jer kad življaše pravednik među njima, gledajući i slušajući bezakona dela, mučaše od dana do dana pravednu dušu;
2:9  Zna Gospod pobožne izbavljati od napasti, a nepravednike mučeći čuvati za dan sudni;
2:10  A osobito one koji idu za telesnim željama nečistote, i ne mare za poglavarstvo, i koji su bezobrazni i samovoljni, i ne drhću huleći na slavu.
2:11  Kad anđeli, koji veću snagu i silu imaju, ne izgovaraju na njih pred Gospodom hulni sud;
2:12  A oni, kao nerazumna životinja, koja je od prirode na to stvorena da se hvata i kolje, hule na ono što ne razumeju, i u pogibli svojoj propašće
2:13  Primajući platu nepravde. Oni misle da je slast častiti se svaki dan; oni su sramota i greh, koji se hrane svojim prevarama, jedući s vama;
2:14  Imajući oči pune preljubočinstva i neprestanog greha; prelašćujući neutvrđene duše; imaju srce naučeno lakomstvu, deca kletve;
2:15  Ostavivši pravi put, zađoše, i idu putem Valaama Vosorovog, kome omile plata nepravedna;
2:16  Ali bi pokaran za svoje bezakonje: skot nemi progovorivši glasom čovečijim zabrani bezumlje prorokovo.
2:17  Ovo su bezvodni izvori, i oblaci i magle koje progone vetrovi, za koje se čuva mrak tamni vavek.
2:18  Jer govoreći ponosite i lažljive reči prelašćuju na nečistote telesnih želja one koji odskora beže od onih što žive u prevari.
2:19  I obećavaju im slobodu, a sami su robovi pogibli; jer koga ko nadvlada onaj mu i robuje.
2:20  Jer ako odbegnu od nečistote sveta poznanjem Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, pa se opet zapletu u njih i budu nadvladani, bude im poslednje gore od prvog;
2:21  Jer im beše bolje da ne poznaše puta pravde, negoli kad poznaše da se vrate natrag od svete zapovesti koja im je predana.
2:22  Jer im se dogodi istinita pripovest: pas se povraća na svoju bljuvotinu, i: svinja okupavši se, u kaljužu.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije