1 Jov. Glava 01

El. pošta Štampa PDF

Šta beše ispočetka, šta čusmo, šta videsmo očima svojim, šta razmotrismo i ruke naše opipaše, o reči života:
1:2  I život se javi, i videsmo, i svedočimo, i javljamo vam život večni, koji beše u Oca, i javi se nama;
1:3  Šta videsmo i čusmo to javljamo vama da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednica s Ocem i sa Sinom Njegovim Isusom Hristom.
1:4  I ovo vam pišemo da radost vaša bude ispunjena.
1:5  I ovo je obećanje koje čusmo od Njega i javljamo vama, da je Bog videlo, i tame u Njemu nema nikakve.
1:6  Ako kažemo da imamo zajednicu s Njim a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine.
1:7  Ako li u videlu hodimo, kao što je On sam u videlu, imamo zajednicu jedan s drugim, i krv Isusa Hrista, Sina Njegovog, očišćava nas od svakog greha.
1:8  Ako kažemo da greha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama.
1:9  Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde.
1:10  Ako kažemo da ne sagrešismo, gradimo Ga lažom, i reč Njegova nije u nama.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije