1 Jov. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

Dečice moja! Ovo vam pišem da ne grešite; i ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista pravednika,
2:2  I On očišća grehe naše, i ne samo naše nego i svega sveta.
2:3  I po tom razumemo da Ga poznasmo, ako zapovesti Njegove držimo.
2:4  Koji govori: Poznajem Ga, a zapovesti Njegove ne drži, laža je, i u njemu istine nema;
2:5  A koji drži reč Njegovu, u njemu je zaista ljubav Božija savršena; po tom poznajemo da smo u Njemu.
2:6  Koji govori da u Njemu stoji, i taj treba tako da hodi kao što je On hodio.
2:7  Ljubazni! Ne pišem vam nove zapovesti, nego zapovest staru koju imaste ispočetka. Zapovest stara jeste reč koju čuste ispočetka.
2:8  Opet vam pišem novu zapovest, koja je zaista u Njemu i u vama; jer tama prolazi, i videlo pravo već svetli.
2:9  Koji govori da je u videlu, a mrzi na svog brata, još je u tami.
2:10  Koji ljubi brata svog, u videlu živi, i sablazni u njemu nema.
2:11  A koji mrzi na svog brata, u tami je, i u tami hodi, i ne zna kud ide, jer mu tama zaslepi oči.
2:12  Pišem vam, dečice, da vam se opraštaju gresi imena Njegovog radi.
2:13  Pišem vam, oci, jer poznaste Onog koji nema početka. Pišem vam, mladići, jer nadvladaste nečastivog. Pišem vam, deco, jer poznaste Oca.
2:14  Pisah vam, oci, jer poznaste Onog koji je od početka. Pisah vam, mladići, jer ste jaki, i reč Božija u vama stoji, i nadvladaste nečastivog.
2:15  Ne ljubite svet ni šta je na svetu. Ako ko ljubi svet, nema ljubavi Očeve u njemu.
2:16  Jer sve šta je na svetu, telesna želja, i želja očiju, i ponos života, nije od Oca, nego je od ovog sveta.
2:17  I svet prolazi i želja njegova; a koji tvori volju Božiju ostaje doveka.
2:18  Deco! Poslednje je vreme, i kao što čuste da će doći antihrist, i sad mnogi antihristi postaše; po tom poznajemo da je poslednji čas.
2:19  Od nas iziđoše, ali ne biše od nas: kad bi bili od nas onda bi ostali s nama; ali da se jave da nisu svi od nas.
2:20  I vi imate pomazanje od Svetoga, i znate sve.
2:21  Ne pisah vam kao da ne znate istine, nego što je znate, i znate da nikakva laž nije od istine.
2:22  Ko je lažljivac osim onog koji odriče da Isus nije Hristos? Ovo je antihrist, koji se odriče Oca i Sina.
2:23  Koji se god odriče Sina ni Oca nema; a koji priznaje Sina, i Oca ima.
2:24  Vi, dakle, šta čuste ispočetka u vama neka stoji; ako u vama ostane šta čuste ispočetka, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu.
2:25  I ovo je obećanje koje nam On obeća, život večni.
2:26  Ovo vam pisah za one koji vas varaju.
2:27  I vi pomazanje što primiste od Njega, u vama stoji, i ne trebujete da vas ko uči; nego kako vas to samo pomazanje uči u svemu, i istinito je, i nije laž, i kao što vas nauči ostanite u njemu.
2:28  I sad, dečice, ostanite u Njemu da imamo slobodu kad se javi, i da se ne osramotimo pred Njim o Njegovom dolasku.
2:29  Ako znate da je pravednik, poznajte da je svaki koji tvori pravdu od Njega rođen.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije