1 Jov. Glava 05

El. pošta Štampa PDF

Koji god veruje da je Isus Hristos, od Boga je rođen; i koji god ljubi Onog koji je rodio, ljubi i Onog koji je rođen od Njega.
5:2  Po tom znamo da ljubimo decu Božiju kad Boga ljubimo i Njegove zapovesti držimo.
5:3  Jer je ovo ljubav Božija da zapovesti Njegove držimo; i zapovesti Njegove nisu teške.
5:4  Jer svaki koji je rođen od Boga pobeđuje svet; i vera je naša ova pobeda koja pobedi svet.
5:5  Ko je koji svet pobeđuje osim onog koji veruje da je Isus Sin Božji?
5:6  Ovo je Isus Hristos što dođe vodom i krvlju i Duhom, ne samo vodom nego vodom i krvlju; i Duh je koji svedoči, jer je Duh istina,
5:7  Jer je troje što svedoči na nebu: Otac, Reč, i Sveti Duh; i ovo je troje jedno.
5:8  I troje je što svedoči na zemlji: duh, i voda, i krv; i troje je zajedno.
5:9  Kad primamo svedočanstvo čovečije, svedočanstvo je Božije veće; jer je ovo svedočanstvo Božije što svedoči za Sina svog.
5:10  Koji veruje Sina Božijeg ima svedočanstvo u sebi; koji ne veruje Bogu načinio Ga je lažom, jer ne verova svedočanstvu koje svedoči Bog za Sina svog.
5:11  I ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni; i ovaj život večni u Sinu je Njegovom.
5:12  Ko ima Sina Božijeg ima život; ko nema Sina Božijeg nema života.
5:13  Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božijeg.
5:14  I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako šta molimo po volji Njegovoj posluša nas.
5:15  I kad znamo da nas sluša šta god molimo, znamo da će nam dati šta tražimo od Njega.
5:16  Ako ko vidi brata svog gde greši greh ne k smrti, neka moli, i daće mu život, onima koji greše ne k smrti. Ima greh k smrti: za taj ne govorim da moli.
5:17  Svaka je nepravda greh; i ima greh ne k smrti.
5:18  Znamo da nijedan koji je rođen od Boga, ne greši, nego koji je rođen od Boga čuva se, i nečastivi ne dohvata se do njega.
5:19  Znamo da smo od Boga i sav svet leži u zlu.
5:20  A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni.
5:21  Dečice! Čuvajte se od neznaboštva. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije