Otk. Glava 08

El. pošta Štampa PDF

I kad otvori sedmi pečat, posta tišina na nebu oko po sahata.
8:2  I videh sedam anđela koji stajahu pred Bogom, i dade im se sedam truba.
8:3  I drugi anđeo dođe i stade pred oltarom, i imaše kadionicu zlatnu; i beše mu dano mnogo tamjana da da molitvama svih svetih na oltar zlatni pred prestolom.
8:4  I dim od kađenja u molitvama svetih iziđe od ruke anđelove pred Boga.
8:5  I uze anđeo kadionicu, i napuni je ognja sa oltara, i baci je na zemlju, i postaše glasovi i gromovi i sevanje munja i tresenje zemlje.
8:6  I sedam anđela koji imahu sedam truba, pripraviše se da zatrube.
8:7  I prvi anđeo zatrubi, i posta grad i oganj, smešani s krvlju, i padoše na zemlju; i trećina drva izgore, i svaka trava zelena izgore.
8:8  I drugi anđeo zatrubi; i kao velika gora ognjem zapaljena pade u more; i trećina mora posta krv.
8:9  I umre trećina stvorenja koje živi u moru, i trećina lađi propade.
8:10  I treći anđeo zatrubi, i pade s neba velika zvezda, koja goraše kao sveća, i pade na trećinu reka i na izvore vodene.
8:11  I ime zvezdi beše Pelen; i trećina voda posta pelen, i mnogi ljudi pomreše od voda, jer behu gorke.
8:12  I četvrti anđeo zatrubi, i udarena bi trećina sunca, i trećina meseca, i trećina zvezda, da pomrča trećina njihova, i trećina dana da ne svetli, tako i noći.
8:13  I videh, i čuh jednog anđela gde leti posred neba i govori glasom velikim: Teško, teško, teško onima koji žive na zemlji od ostalih glasova trubnih trojice anđela, koji će trubiti.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije