Otk. Glava 20

El. pošta Štampa PDF

I videh anđela gde silazi s neba, koji imaše ključ od bezdana i verige velike u ruci svojoj.
20:2  I uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina,
20:3  I u bezdan baci je, i zatvori je, i zapečati nad njom, da više ne prelašćuje naroda, dok se ne navrši hiljadu godina; i potom valja da bude odrešena na malo vremena.
20:4  I videh prestole, i seđahu na njima, i dade im se sud, i duše isečenih za svedočanstvo Isusovo i za reč Božiju, koji se ne pokloniše zveri ni ikoni njenoj, i ne primiše žig na čelima svojim i ruci svojoj; i oživeše i carovaše s Hristom hiljadu godina.
20:5  A ostali mrtvaci ne oživeše, dokle se ne svrši hiljada godina. Ovo je prvo vaskrsenje.
20:6  Blažen je i svet onaj koji ima deo u prvom vaskrsenju; nad njima druga smrt nema oblasti, nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carovaće s Njim hiljadu godina.
20:7  I kad se svrši hiljadu godina, pustiće se sotona iz tamnice svoje,
20:8  I izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojih je broj kao pesak morski.
20:9  I iziđoše na širinu zemlje, i opkoliše logor svetih, i grad ljubazni; i siđe oganj od Boga s neba, i pojede ih.
20:10  I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporito, gde je zver i lažni prorok; i biće mučeni dan i noć va vek veka.
20:11  I videh veliki beo presto, i Onog što seđaše na njemu, od čijeg lica bežaše nebo i zemlja, i mesta im se ne nađe.
20:12  I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po delima svojim.
20:13  I more dade svoje mrtvace, i smrt i pakao dadoše svoje mrtvace; i sud primiše po delima svojim.
20:14  I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt.
20:15  I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije