2 Moj. Glava 18

El. pošta Štampa PDF

A Jotor sveštenik madijanski, tast Mojsijev, ču sve što učini Gospod Mojsiju i Izrailju narodu svom, kako izvede Gospod Izrailja iz Misira;
18:2  I uze, Jotor tast Mojsijev, Seforu ženu Mojsijevu, koju beše poslao natrag,
18:3  I dva sina njena, od kojih jednom beše ime Girsam, jer reče: Tuđin sam u zemlji tuđoj,
18:4  A drugom beše ime Elijezer, jer, reče, Bog oca mog bi mi u pomoći i ote me od mača Faraonovog.
18:5  I pođe Jotor, tast Mojsijev, sa sinovima njegovim i sa ženom njegovom k Mojsiju u pustinju, gde beše u logoru pod gorom Božijom.
18:6  I poruči Mojsiju: Ja tast tvoj Jotor idem k tebi i žena tvoja i oba sina njena s njom.
18:7  I Mojsije izađe na susret tastu svom i pokloni mu se i celiva ga; i upitaše se za zdravlje, pa uđoše pod šator njegov.
18:8  I pripovedi Mojsije tastu svom sve što učini Gospod Faraonu i Misircima radi Izrailja, i sve nevolje, koje ih nalaziše putem, i kako ih izbavi Gospod.
18:9  I radovaše se Jotor svemu dobru što učini Gospod Izrailju izbavivši ga iz ruke misirske;
18:10  I reče Jotor: Blagosloven da je Gospod, koji vas izbavi iz ruke misirske, i iz ruke Faraonove, koji izbavi narod iz ropstva misirskog.
18:11  Sad vidim da je Gospod veći od svih bogova, jer čim se ponošahu onim ih samim nadvisi.
18:12  I uze Jotor, tast Mojsijev i prinese Bogu žrtvu paljenicu i prinos; i dođe Aron i sve starešine izrailjske, i jedoše s tastom Mojsijevim pred Bogom.
18:13  A sutradan sede Mojsije da sudi narodu; i stajaše narod pred Mojsijem od jutra do večera.
18:14  A tast Mojsijev gledajući sve šta radi s narodom, reče: Šta to radiš s narodom? Zašto sediš sam, a sav narod stoji pred tobom od jutra do večera.
18:15  A Mojsije reče tastu svom: Jer dolazi narod k meni da pita Boga.
18:16  Kad imaju šta među sobom, dolaze k meni, te im sudim i kazujem naredbe Božje i zakone Njegove.
18:17  A tast Mojsijev reče mu: Nije dobro šta radiš.
18:18  Umorićeš se i ti i narod koji je s tobom; jer je to teško za tebe, nećeš moći sam vršiti.
18:19  Nego poslušaj mene; ja ću te svetovati, i Bog će biti s tobom; ti budi pred Bogom za narod, i stvari njihove javljaj Bogu;
18:20  I uči ih naredbama i zakonima Njegovim, i pokazuj im put kojim će ići i šta će raditi.
18:21  A iz svega naroda izaberi ljude poštene, koji se boje Boga, ljude pravedne, koji mrze na mito, pa ih postavi nad njima za poglavare, hiljadnike, stotinike, pedesetnike i desetnike;
18:22  Oni neka sude narodu u svako doba; pa svaku stvar veliku neka javljaju tebi, a svaku stvar malu neka raspravljaju sami; tako će ti biti lakše, kad i oni stanu nositi teret s tobom.
18:23  Ako to učiniš, i Bog ti zapovedi, možeš se održati, i sav će narod doći mirno na svoje mesto.
18:24  I Mojsije posluša tasta svog, i učini sve što reče.
18:25  I izabra Mojsije iz svega Izrailja ljude poštene, i postavi ih za poglavare nad narodom, hiljadnike, stotnike, pedesetnike i desetnike.
18:26  Koji suđahu narodu u svako doba, a stvari teške javljahu Mojsiju, a male stvari raspravljahu sami.
18:27  Posle otpusti Mojsije tasta svog, koji se vrati u svoju zemlju.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije