2 Moj. Glava 20

El. pošta Štampa PDF

Tada reče Bog sve ove reči govoreći:
20:2  Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske, iz doma ropskog.
20:3  Nemoj imati drugih bogova uza me.
20:4  Ne gradi sebi lik rezani niti kakvu sliku od onog što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi, ispod zemlje.
20:5  Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećeg i do četvrtog koljena, onih koji mrze na mene;
20:6  A činim milost na hiljadama onih koji me ljube i čuvaju zapovesti moje.
20:7  Ne uzimaj uzalud ime Gospoda Boga svog; jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime Njegovo uzalud.
20:8  Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.
20:9  Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.
20:10  A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom; tada nemoj raditi nijednog posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.
20:11  Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i šta je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.
20:12  Poštuj oca svog i mater svoju, da ti se produže dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj.
20:13  Ne ubij.
20:14  Ne čini preljube.
20:15  Ne kradi.
20:16  Ne svedoči lažno na bližnjeg svog.
20:17  Ne poželi kuće bližnjeg svog, ne poželi žene bližnjeg svog, ni sluge njegovog, ni sluškinje njegove, ni vola njegovog, ni magarca njegovog, niti išta što je bližnjeg tvog.
20:18  I sav narod vide grom i munju i trubu gde trubi i goru gde se dimi; i narod videvši to uzmače se i stade izdaleka,
20:19  I rekoše Mojsiju: Govori nam ti, i slušaćemo; a neka nam ne govori Bog, da ne pomremo.
20:20  A Mojsije reče narodu: Ne bojte se, jer Bog dođe da vas iskuša i da vam pred očima bude strah Njegov da ne biste grešili.
20:21  I narod stajaše izdaleka, a Mojsije pristupi k mraku u kome beše Bog.
20:22  I Gospod reče Mojsiju: Ovako kaži sinovima Izrailjevim: videli ste gde vam s neba govorih.
20:23  Ne gradite uza me bogova srebrnih, ni bogova zlatnih ne gradite sebi.
20:24  Oltar od zemlje načini mi, na kome ćeš mi prinositi žrtve svoje paljenice i žrtve svoje zahvalne, sitnu i krupnu stoku svoju. Na kome god mestu zapovedim da se spominje ime moje, doći ću k tebi i blagosloviću te.
20:25  Ako li mi načiniš oltar od kamena, nemoj načiniti od tesanog kamena; jer ako povučeš po njemu gvožđem, oskvrnićeš ga.
20:26  Nemoj uz basamake ići k oltaru mom, da se ne bi otkrila golotinja tvoja kod njega.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije