4 Moj. Glava 01

El. pošta Štampa PDF

Još reče Gospod Mojsiju u pustinji sinajskoj u šatoru od sastanka prvi dan drugog meseca druge godine po izlasku njihovom iz zemlje misirske, govoreći:
1:2  Izbrojte sav zbor sinova Izrailjevih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih i po imenima njihovim, sve muškinje, glavu po glavu,
1:3  Od dvadeset godina i više, sve koji mogu ići na vojsku u Izrailju, izbrojte ih po četama njihovim ti i Aron;
1:4  A s vama neka bude po jedan čovek od svakog plemena, koji je poglavar u domu otaca svojih.
1:5  A ovo su imena ljudi koji će biti s vama: od plemena Ruvimovog Elisur sin Sedijurov;
1:6  Od Simeunovog Salamilo sin Surisadajev;
1:7  Od Judinog Nason sin Aminadavov;
1:8  Od Isaharovog Natanailo sin Sogarov;
1:9  Od Zavulonovog Elijav Sin Helonov;
1:10  Od sinova Josifovih: od plemena Jefremovog Elisama sin Emijudov; od Manasijinog Gamalilo sin Fadasurov;
1:11  Od Venijaminovog Avidan sin Gadeonijev;
1:12  Od Danovog Ahijezer sin Amisadajev;
1:13  Od Asirovog Fagailo sin Ehranov;
1:14  Od Gadovog Elisaf sin Raguilov;
1:15  Od Neftalimovog Ahirej sin Enanov.
1:16  To su koji se sazivahu na zbor, knezovi u plemenima otaca svojih, hiljadnici Izrailjevi.
1:17  I uze Mojsije i Aron te ljude, koji biše imenovani.
1:18  I sabraše sav zbor prvi dan drugog meseca, i prepisaše ih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih i po imenima njihovim od dvadeset godina i više, glavu po glavu.
1:19  Kako beše Gospod zapovedio Mojsiju, tako ih izbroja u pustinji sinajskoj.
1:20  I beše sinova prvenca Izrailjevog Ruvima, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbroja po imenima s glave na glavu sve muškinje od dvadeset godina i više, što mogaše ići na vojsku,
1:21  Beše ih izbrojanih od plemena Ruvimovog četrdeset i šest hiljada i pet stotina.
1:22  Sinova Simeunovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbroja po imenima s glave na glavu sve muškinje od dvadeset godina i više, što mogaše ići na vojsku,
1:23  Beše ih izbrojanih od plemena Simeunovog pedeset i devet hiljada i tri stotine.
1:24  Sinova Gadovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
1:25  Beše ih izbrojanih od plemena Gadovog četrdeset i pet hiljada, šest stotina i pedeset.
1:26  Sinova Judinih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
1:27  Beše ih izbrojanih od plemena Judinog sedamdeset i četiri hiljade i šest stotina.
1:28  Sinova Isaharovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
1:29  Beše ih izbrojanih od plemena Isaharovog pedeset i četiri hiljade i četiri stotine.
1:30  Sinova Zavulonovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
1:31  Beše ih izbrojanih od plemena Zavulonovog pedeset i sedam hiljada i četiri stotine.
1:32  Od sinova Josifovih: sinova Jefremovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
1:33  Beše ih izbrojanih od plemena Jefremovog četrdeset hiljada i pet stotina.
1:34  Sinova Manasijinih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
1:35  Beše ih izbrojanih od plemena Manasijinog trideset i dve hiljade i dvesta.
1:36  Sinova Venijaminovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
1:37  Beše ih izbrojanih od plemena Venijaminovog trideset i pet hiljada i četiri stotine.
1:38  Sinova Danovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
1:39  Beše ih izbrojanih od plemena Danovog šezdeset dve hiljade i sedam stotina,
1:40  Sinova Asirovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
1:41  Beše ih izbrojanih od plemena Asirovog četrdeset i jedna hiljada i pet stotina.
1:42  Sinova Neftalimovih, roda njihovog po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbrojaše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
1:43  Beše ih izbrojanih od plemena Neftalimovog pedeset i tri hiljade i četiri stotine.
1:44  Ovo su oni koje Mojsije i Aron izbrojaše s knezovima izrailjskim, s dvanaest ljudi, koji behu po jedan za svaki dom otaca svojih.
1:45  I svega beše sinova Izrailjevih izbrojanih po domovima otaca svojih od dvadeset godina i više, svih što mogahu ići na vojsku,
1:46  Beše ih izbrojanih šest stotina i tri hiljade i pet stotina i pedeset.
1:47  Ali Leviti po plemenu otaca svojih ne biše brojani među njih.
1:48  Jer Gospod reče Mojsiju govoreći:
1:49  Plemena Levijevog nemoj brojati, niti broj njihov sastaviti sa sinovima Izrailjevim.
1:50  Nego postavi Levite nad šatorom od svedočanstva i nad svim posuđem u njemu i nad svim što pripada njemu; oni neka nose šator i sve posuđe njegovo, neka služe u njemu, i staju oko šatora.
1:51  I kad se šator krene, neka ga slože Leviti; i kad šator stane, onda neka ga razapnu Leviti. A ko bi drugi pristupio da se pogubi.
1:52  I sinovi Izrailjevi neka staju svaki u svom logoru i svaki kod svoje zastave po četama svojim.
1:53  A Leviti neka staju oko šatora od svedočanstva, da ne dođe gnev na zbor sinova Izrailjevih; i neka Leviti rade šta treba oko šatora od svedočanstva.
1:54  I učiniše sinovi Izrailjevi kako Gospod zapovedi, sve tako učiniše.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije