4 Moj. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

Potom reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
2:2  Sinovi Izrailjevi neka staju u oko svaki kod svoje zastave sa znakom doma otaca svojih, prema šatoru od sastanka unaokolo.
2:3  S istoka neka staje u oko zastava vojske Judine po četama svojim s vojvodom sinova Judinih Nasonom sinom Aminadavovim;
2:4  A u vojsci njegovoj sedamdeset i četiri hiljade i šest stotina izbrojanih.
2:5  A do njega neka staje u logor pleme Isaharovo s vojvodom sinova Isaharovih Natanailom, sinom Sogarovim;
2:6  A u vojsci njegovoj pedeset i četiri hiljade i četiri stotine izbrojanih.
2:7  Pa onda pleme Zavulonovo s vojvodom sinova Zavulonovih Elijavom, sinom Helonovim;
2:8  A u vojsci njegovoj pedeset i sedam hiljada i četiri stotine izbrojanih.
2:9  Svega izbrojanih u vojsci Judinoj sto i osamdeset i šest hiljada i četiri stotine po četama njihovim. Oni neka idu napred.
2:10  A zastava vojske Ruvimove po četama svojim neka bude s juga, s vojvodom sinova Ruvimovih Elisurom sinom Sedijurovim;
2:11  A u vojsci njegovoj četrdeset i šest hiljada i pet stotina izbrojanih.
2:12  A do njega neka staje u logor pleme Simeunovo s vojvodom sinova Simeunovih Salamilom sinom Surisadajevim;
2:13  A u vojsci njegovoj pedeset i devet hiljada i tri stotine izbrojanih.
2:14  Pa onda pleme Gadovo s vojvodom sinova Gadovih Elisafom, sinom Raguilovim;
2:15  A u vojsci njegovoj četrdeset i pet hiljada i šest stotina i pedeset izbrojanih.
2:16  A svega izbrojanih u vojsci Ruvimovoj sto i pedeset i jedna hiljada i četiri stotine i pedeset po četama njihovim. I oni neka idu drugi.
2:17  Potom neka ide šator od sastanka s vojskom sinova Levijevih usred ostale vojske; kako u logor staju tako neka i idu, svaki svojim redom pod svojom zastavom.
2:18  Zastava vojske Jefremove po četama svojim neka bude sa zapada, s vojvodom sinova Jefremovih Elisamom sinom Emijudovim;
2:19  A u vojsci njegovoj četrdeset hiljada i pet stotina izbrojanih.
2:20  A do njega pleme Manasijino s vojvodom sinova Manasijinih, Gamalilom, sinom Fadasurovim;
2:21  A u njegovoj vojsci trideset i dve hiljade i dvesta izbrojanih.
2:22  Pa onda pleme Venijaminovo s vojvodom sinova Venijaminovih, Avidanom sinom Gadeonijevim;
2:23  A u vojsci njegovoj trideset i pet hiljada i četiri stotine izbrojanih.
2:24  A svega izbrojanih u vojsci Jefremovoj sto i osam hiljada i sto po četama njihovim. I oni neka idu treći.
2:25  Zastava vojske Danove po četama svojim neka bude sa severa s vojvodom sinova Danovih Ahijezerom, sinom Amisadajevim;
2:26  A u vojsci njegovoj šezdeset i dve hiljade i sedam stotina izbrojanih.
2:27  A do njega neka staje u logor pleme Asirovo s vojvodom sinova Asirovih Fagailom, sinom Ehranovim;
2:28  A u vojsci njegovoj četrdeset i jedna hiljada i pet stotina izbrojanih.
2:29  Za njima pleme Neftalimovo s vojvodom sinova Neftalimovih Ahirejem, sinom Enanovim;
2:30  A u njegovoj vojsci pedeset i tri hiljade i četiri stotine izbrojanih.
2:31  A svega izbrojanih u vojsci Danovoj sto i pedeset i sedam hiljada i šest stotina. I oni neka idu najposle uza zastave svoje.
2:32  To su sinovi Izrailjevi koji biše izbrojani po domovima otaca svojih. Svega izbrojanih u celoj vojsci po četama njihovim šest stotina i tri hiljade i pet stotina i pedeset.
2:33  Ali Leviti ne biše brojani među sinove Izrailjeve, kao što Gospod beše zapovedio Mojsiju.
2:34  I učiniše sinovi Izrailjevi sve; kako zapovedi Gospod Mojsiju, tako stajahu u logor, i tako iđahu svaki po porodici svojoj i po domu otaca svojih.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije