4 Moj. Glava 13

El. pošta Štampa PDF

A potom pođe narod od Asirota, i stadoše u pustinji faranskoj.
13:2  I Gospod reče Mojsiju govoreći:
13:3  Pošlji ljude da uhode zemlju hanansku, koju ću dati sinovima Izrailjevim; po jednog čoveka od svakog plemena otaca njihovih pošljite, sve glavare između njih.
13:4  I posla ih Mojsije iz pustinje faranske po zapovesti Gospodnjoj; i svi ljudi behu glavari sinova Izrailjevih.
13:5  A ovo su im imena: od plemena Ruvimovog Samuilo sin Zahurov;
13:6  Od plemena Simeunovog Safat sin Surin;
13:7  Od plemena Judinog Halev sin Jefonijin;
13:8  Od plemena Isaharovog Igal sin Josifov;
13:9  Od plemena Jefremovog Avsije sin Navin;
13:10  Od plemena Venijaminovog Faltije sin Rafujev;
13:11  Od plemena Zavulonovog Gudilo sin Sudin;
13:12  Od plemena Josifovog, od plemena Manasijinog Gadije sin Susin;
13:13  Od plemena Danovog Amilo sin Gamalin.
13:14  Od plemena Asirovog Satur sin Mihailov;
13:15  Od plemena Neftalimovog Navija sin Savin;
13:16  Od plemena Gadovog Gudilo sin Mahilov.
13:17  To su imena ljudima koje posla Mojsije da uhode zemlju. I nazva Mojsije Avsija sina Navinog Isus.
13:18  I šaljući ih Mojsije da uhode zemlju hanansku reče im: idite ovuda na jug, pa iziđite na goru;
13:19  I vidite zemlju kakva je i kakav narod živi u njoj, je li jak ili slab, je li mali ili velik;
13:20  I kakva je zemlja u kojoj živi, je li dobra ili rđava; i kakva su mesta u kojima živi, eda li pod šatorima ili u tvrdim gradovima;
13:21  I kakva je sama zemlja, je li rodna ili nerodna, ima li u njoj drveta ili nema; budite slobodni, i uzmite roda one zemlje. A tada beše vreme prvom grožđu.
13:22  I otišavši uhodiše zemlju od pustinje sinske do Reova kako se ide u Emat.
13:23  I otidoše na jug, i dođoše do Hevrona, gde behu Ahiman i Sesije i Teliman, sinovi Enakovi. A Hevron beše sazidan na sedam godina pre Soana misirskog.
13:24  Potom dođoše do potoka Eshola, i onde odsekoše lozu s grozdom jednim, i ponesoše ga dvojica na moci; tako i šipaka i smokava.
13:25  I prozva se ono mesto potok Eshol od grozda, koji onde odsekoše sinovi Izrailjevi.
13:26  I posle četrdeset dana vratiše se iz zemlje koju uhodiše.
13:27  I vrativši se dođoše k Mojsiju i Aronu i ka svemu zboru sinova Izrailjevih u pustinju faransku, u Kadis; i pripovediše njima i svemu zboru stvar, i pokazaše im rod one zemlje.
13:28  I pripovedajući im rekoše: Idosmo u zemlju u koju si nas poslao; doista teče u njoj mleko i med, i evo roda njenog.
13:29  Ali je jak narod koji živi u onoj zemlji, i gradovi su im tvrdi i vrlo veliki; a videsmo onde i sinove Enakove.
13:30  Amalik živi na južnoj strani; a Heteji i Jevuseji i Amoreji žive u planini, a Hananeji žive na moru i na Jordanu.
13:31  A Halev utišavaše narod pred Mojsijem; i govoraše: hajde da idemo da je uzmemo, jer je možemo pokoriti.
13:32  Ali drugi ljudi koji idoše s njim govorahu: Ne možemo ići na onaj narod, jer je jači od nas.
13:33  I prosuše zao glas o zemlji koju uhodiše među sinovima Izrailjevim govoreći: Zemlja koju prođosmo i uhodismo zemlja je koja proždire svoje stanovnike, i sav narod koji videsmo u njoj jesu ljudi vrlo veliki.
13:34  Videsmo onde i divove, sinove Enakove, roda divovskog, i činjaše nam se da smo prema njima kao skakavci, takvi se i njima činjasmo.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije