4 Moj. Glava 20

El. pošta Štampa PDF

I sinovi Izrailjevi, sav zbor njihov, dođoše u pustinju sinsku prvog meseca, i stade narod u Kadistu; i onde umre Marija, i bi pogrebena onde.
20:2  A onde nemaše zbor vode, te se skupiše na Mojsija i na Arona.
20:3  I svađaše se narod s Mojsijem, i govorahu: Kamo da smo pomrli kad pomreše braća naša pred Gospodom!
20:4  Zašto dovedoste zbor Gospodnji u ovu pustinju da izginemo ovde i mi i stoka naša?
20:5  I zašto nas izvedoste iz Misira da nas dovedete na ovo zlo mesto, gde ne rodi ni žito ni smokva ni grožđe ni šipak, a ni vode nema za piće?
20:6  I dođe Mojsije i Aron ispred zbora na vrata šatora od sastanka, i padoše ničice; i pokaza im se slava Gospodnja.
20:7  I reče Gospod Mojsiju govoreći:
20:8  Uzmi štap, i sazovite zbor ti i Aron brat tvoj, i progovorite steni pred njima; te će dati vodu svoju; tako ćeš im izvesti vodu iz stene, i napojićeš zbor i stoku njihovu.
20:9  I Mojsije uze štap ispred Gospoda, kako mu zapovedi Gospod.
20:10  I sazvaše Mojsije i Aron zbor pred stenu, i on im reče: Slušajte odmetnici! Hoćemo li vam iz ove stene izvesti vodu?
20:11  I diže Mojsije ruku svoju i udari u stenu štapom svojim dva puta, i iziđe voda mnoga, te se napoji narod i stoka njihova.
20:12  A Gospod reče Mojsiju i Aronu: Što mi ne verovaste i ne proslaviste me pred sinovima Izrailjevim, zato nećete odvesti zbora tog u zemlju koju sam im dao.
20:13  To je voda od svađe, gde se svađaše sinovi Izrailjevi s Gospodom, i On se proslavi među njima.
20:14  Iza toga posla Mojsije poslanike iz Kadisa k caru edomskom da mu kažu: Ovako kaže brat tvoj Izrailj: Ti znaš sve nevolje koje nas snađoše:
20:15  Kako naši oci siđoše u Misir, i bijasmo u Misiru dugo vremena, i kako Misirci zlo činiše nama i ocima našim;
20:16  I vikasmo ka Gospodu, i Gospod ču glas naš, i posla anđela, koji nas izvede iz Misira; i evo smo u Kadisu, gradu na tvojoj međi.
20:17  Pusti nas da prođemo kroz tvoju zemlju; nećemo ići preko polja ni preko vinograda, niti ćemo piti vode iz kog studenca; ići ćemo carskim putem, nećemo svratiti ni na desno ni nalevo dok ne pređemo među tvoju.
20:18  A Edom mu odgovori: Ne idi preko moje zemlje, da ne iziđem s mačem preda te.
20:19  A sinovi Izrailjevi rekoše mu: Ići ćemo utrenikom, i ako se napijemo vode tvoje, mi ili stoka naša, platićemo je; ništa više, samo da pešice prođemo.
20:20  A on im odgovori: Nećete proći. I iziđe Edom pred njih s mnogo naroda i s velikom silom.
20:21  I kad ne hte Edom dopustiti Izrailju da priđe preko međe njegove, Izrailj otide od njega.
20:22  I krenuvši se od Kadisa dođoše sinovi Izrailjevi, sav zbor njihov, ka gori Oru.
20:23  I Gospod reče Mojsiju i Aronu na gori Oru kod međe edomske govoreći:
20:24  Aron valja da se pribere k rodu svom, jer neće ući u zemlju koju sam dao sinovima Izrailjevim, jer ne poslušaste zapovesti moje na vodi od svađe.
20:25  Uzmi Arona i Eleazara sina njegovog, i izvedi ih na goru Or.
20:26  I svuci Aronu haljine njegove i obuci ih Eleazaru sinu njegovom, pa će se Aron pribrati i umreti onde.
20:27  I učini Mojsije kako zapovedi Gospod; i iziđoše na goru Or pred svim zborom.
20:28  I svuče Mojsije s Arona haljine njegove i obuče ih Eleazaru, sinu njegovom, i umre onde Aron navrh gore, a Mojsije i Eleazar siđoše s gore.
20:29  A kad vide sav zbor da umre Aron, plaka sav dom Izrailjev za Aronom trideset dana.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije