5 Moj. Glava 18

El. pošta Štampa PDF

Sveštenici, Leviti i sve pleme Levijevo da nemaju dela ni nasledstva s ostalim sinovima Izrailjevim; neka jedu ognjene žrtve Gospodnje i njegovo nasledstvo.
18:2  Nasledstva, dakle, da nemaju među braćom svojom: Gospod je nasledstvo njihovo, kao što im je kazao.
18:3  Ali ovo pripada sveštenicima od naroda, od onih koji prinesu žrtvu, bilo vola ili jagnje: da se daje svešteniku pleće i obe vilice i želudac.
18:4  Prvine od žita svog, od vina svog i od ulja svog, i prvine od vune s ovaca svojih podaj mu.
18:5  Jer njega izabra Gospod Bog tvoj između svih plemena tvojih da stoji i služi u ime Gospodnje on i sinovi njegovi doveka.
18:6  I kad dođe koji Levit iz kog god mesta tvog iz svega Izrailja, gde nastava, kad dođe po želji duše svoje u mesto koje izabere Gospod,
18:7  Neka služi u ime Gospoda Boga svog kao i druga braća, njegova Leviti, koji onde stoje pred Gospodom.
18:8  Neka jedu jednak deo, osim onog što bi koje prodao u porodici otaca svojih.
18:9  Kad uđeš u zemlju koju ti Gospod Bog tvoj daje, ne uči se činiti gadna dela onih naroda.
18:10  Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svog ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik,
18:11  Ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar ni koji pita mrtve.
18:12  Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini, i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe.
18:13  Drži se sasvim Gospoda Boga svog.
18:14  Jer ti narodi koje ćeš naslediti, slušaju gatare i vračare; a tebi to ne dopušta Gospod Bog tvoj.
18:15  Proroka isred tebe, između braće tvoje, kao što sam ja, podignuće ti Gospod Bog tvoj; njega slušajte,
18:16  Po svemu što si iskao od Gospoda Boga svog na Horivu na dan sabora svog govoreći: Da više ne čujem glas Gospoda Boga svog i da više ne gledam oganj taj veliki, da ne poginem.
18:17  Zato mi reče Gospod: Dobro rekoše šta rekoše.
18:18  Proroka ću im podignuti između braće njihove, kao što si ti, i metnuću reči svoje u usta njegova, i kazivaće im sve što mu zapovedim.
18:19  A ko god ne bi poslušao reči moje, koje će govoriti u moje ime, od toga ću ja tražiti.
18:20  Ali prorok koji bi se usudio govoriti šta u moje ime što mu ja ne zapovedim da govori, ili koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok da se pogubi.
18:21  Ako li kažeš u srcu svom: Kako ćemo poznati reč koje nije Gospod rekao?
18:22  Šta bi prorok rekao u ime Gospodnje, pa se ne zbude i ne navrši se, to je reč koje nije rekao Gospod; nego je iz oholosti rekao onaj prorok, ne boj ga se.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije