Isu. Glava 16

El. pošta Štampa PDF

I dopade deo sinovima Josifovim od Jordana kod Jerihona, od vode jerihonske k istoku, na pustinju koja ide od Jerihona na goru vetiljsku,
16:2  A od Vetilja ide na Luz i dolazi do međe arhijske do Atarota,
16:3  Potom ide na zapad do međe jafletske pa do međe donjeg Vet-Orona i do Gezera, i izlazi na more.
16:4  Tako dobiše nasledstvo sinovi Josifovi, Manasija i Jefrem.
16:5  A beše međa sinovima Jefremovim po porodicama njihovim, beše međa nasledstva njihovog k istoku Atarot-Adar do gornjeg Vet-Orona,
16:6  I izlazi međa na more kod Mihmete sa severne strane, pa se obrće međa k istoku do Tanat-Silona, i prolazi s istoka do Janohe,
16:7  Potom silazi od Janohe do Atarota i Narata, i došavši do Jerihona udara u Jordan.
16:8  Od Tafuje ide međa k istoku do potoka Kane i izlazi na more. To je nasledstvo plemena sinova Jefremovih po porodicama njihovim.
16:9  A gradovi behu odvojeni sinovima Jefremovim u nasledstvu sinova Manasijinih, svi gradovi sa selima svojim.
16:10  A ne izagnaše Hananejina koji življaše u Gezeru; zato ostaše Hananeji među sinovima Jefremovim do danas plaćajući danak.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije