Sud. Glava 05

El. pošta Štampa PDF

I u taj dan peva Devora i Varak sin Avinejemov govoreći:
5:2  Blagosiljajte Gospoda što učini osvetu u Izrailju i što narod dragovoljno prista.
5:3  Čujte carevi, slušajte knezovi; ja, ja ću Gospodu pevati, popevaću Gospodu Bogu Izrailjevom.
5:4  Gospode! Kad si silazio sa Sira, kad si išao iz polja edomskog, zemlja se tresaše, i nebesa kapahu, oblaci kapahu vodom.
5:5  Brda se rastapahu pred Gospodom; taj Sinaj pred Gospodom Bogom Izrailjevim.
5:6  Za vremena Samegara sina Anatovog, za vremena Jailjinog nesta puteva, i koji iđahu stazama, iđahu krivim putevima.
5:7  Nesta sela u Izrailju, nesta ih, dokle ne nastah ja, Devora, dokle ne nastah majka Izrailju.
5:8  On izabra nove bogove, tada rat beše na vratima; viđaše li se štit ili koplje među četrdeset hiljada u Izrailju?
5:9  Srce se moje privilo k upraviteljima Izrailjevim, koji dragovoljno pristaše između naroda. Blagosiljajte Gospoda.
5:10  Koji jašete na belim magaricama, koji sedite u sudu i koji hodite po putevima, pripovedajte.
5:11  Prestala je praska streljačka na mestima gde se voda crpe; onde neka pripovedaju pravdu Gospodnju, pravdu k selima njegovim u Izrailju; tada će narod Gospodnji silaziti na vrata.
5:12  Ustani, ustani, Devoro; ustani, ustani, zapevaj pesmu; ustani, Varače, vodi u ropstvo roblje svoje, sine Avinejemov.
5:13  Sada će potlačeni ovladati silnima iz naroda; Gospod mi dade da vladam silnima.
5:14  Iz Jefrema iziđe koren njihov na Amalike; za tobom beše Venijamin s narodom tvojim; od Mahira iziđoše koji postavljaju zakone, a od Zavulona pisari.
5:15  I knezovi Isaharovi biše s Devorom, Isahar kao i Varak bi poslan u dolinu s ljudima koje vođaše. U delu Ruvimovom behu ljudi visokih misli.
5:16  Što si sedeo među torovima slušajući kako bleje stada? U delu Ruvimovom behu ljudi visokih misli.
5:17  Galad osta s one strane Jordana; a Dan što se zabavi kod lađa; Asir zašto sede na bregu morskom i u krševima svojim osta?
5:18  Zavulon je narod koji dade dušu svoju na smrt, tako i Neftalim, na visokom polju.
5:19  Dođoše carevi, biše se; biše se carevi hananski u Tanahu na vodi megidskoj; ali ni mrve srebra ne dobiše.
5:20  S neba se vojeva, zvezde s mesta svojih vojevaše na Sisaru.
5:21  Potok Kison odnese ih, potok Kadimin, potok Kison; pogazila si, dušo moja, snažno.
5:22  Tada izotpadaše konjima kopita od teranja junaka njihovih.
5:23  Proklinjite Miroz, reče anđeo Gospodnji, proklinjite stanovnike njegove; jer ne dođoše u pomoć Gospodu, u pomoć Gospodu s junacima.
5:24  Da je blagoslovena mimo žene Jailja žena Evera Kenejina; mimo žene u šatorima da je blagoslovena.
5:25  Zaiska vode, mleka mu dade, u gospodskoj zdeli donese mu pavlaku.
5:26  Levom rukom maši se za kolac a desnom za malj kovački, i udari Sisaru, razmrska mu glavu; probode i probi mu slepe oči.
5:27  Među noge njene savi se, pade, leže, među noge njene savi se, pade gde se savi, onde pade mrtav.
5:28  S prozora gledaše majka Sisarina, i kroz rešetku vikaše: Što se tako dugo ne vraćaju kola njegova? Što se tako polako miču točkovi kola njegovih?
5:29  Najmudrije između dvorkinja njenih odgovarahu joj, a i sama odgovaraše sebi:
5:30  Nisu li našli? Ne dele li plen? Po jednu devojku, po dve devojke na svakog. Plen šaren Sisari, plen šaren, vezen; šaren, vezen s obe strane, oko vrata onima koji zapeniše.
5:31  Tako da izginu svi neprijatelji Tvoji, Gospode; a koji te ljube da budu kao sunce kad izlazi u sili svojoj. I zemlja bi mirna četrdeset godina.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije