Stari Zavet Knjiga o Ruti Ruta Glava 04

Ruta Glava 04

El. pošta Štampa PDF

A Voz iziđe na vrata gradska, i sede onde. I gle, naiđe onaj osvetnik, za kog Voz govoraše, i reče mu Voz: Hodi ovamo, sedi ovde. I on dođe i sede.
4:2  Potom uze Voz deset ljudi između starešina gradskih i reče: Posedajte ovde. I posedaše.
4:3  Tada reče onom osvetniku: Njivu koja je bila brata našeg Elimeleha prodala je Nojemina, koja se vratila iz zemlje moavske.
4:4  Zato rekoh: Da javim tebi, i kažem ti: Uzmi njivu pred ovima što sede ovde i pred starešinama naroda mog; ako ćeš otkupiti, otkupi; ako li nećeš otkupiti, kaži mi da znam; jer osim tebe nema drugog koji bi otkupio, a posle tebe idem ja. A on reče: Ja ću otkupiti.
4:5  A Voz reče: U koji dan uzmeš njivu iz ruke Nojeminine, treba da uzmeš i Rutu Moavku ženu umrloga, da podigneš ime umrlom u nasledstvu njegovom.
4:6  Tada reče onaj osvetnik: Ne mogu otkupiti, da ne raspem svoje nasledstvo; otkupi ti šta bi trebalo da ja otkupim, jer ja ne mogu otkupiti.
4:7  A beše od starine običaj u Izrailju o otkupljivanju i promenjivanju, da bi svaka stvar bila tvrda, da jedan izuje obuću svoju i da drugom, i to beše svedodžba u Izrailju.
4:8  Kad dakle onaj osvetnik reče Vozu: Uzmi ti, izu obuću svoju.
4:9  A Voz reče starešinama i svemu narodu: Vi ste svedoci danas da sam otkupio iz ruke Nojeminine šta je god bilo Elimelehovo i šta je god bilo Heleonovo i Malonovo;
4:10  I da sam uzeo za ženu Rutu Moavku ženu Malonovu da podignem ime umrlom u nasledstvu njegovom, da ne bi poginulo ime umrlom među braćom njegovom i u mestu njegovom; vi ste svedoci danas.
4:11  I sav narod koji beše na vratima gradskim i starešine rekoše: Svedoci smo; da da Gospod da žena koja dolazi u dom tvoj bude kao Rahilja i Lija, koje obe sazidaše dom Izrailjev; bogati se u Efrati, i proslavi ime svoje u Vitlejemu!
4:12  I od semena koje ti Gospod da od te žene, da postane dom tvoj kao dom Faresa kog rodi Tamara Judi.
4:13  I tako uze Voz Rutu i bi mu žena, i on leže s njom, i Gospod joj dade te zatrudni, i rodi sina.
4:14  I rekoše žene Nojemini: Da je blagosloven Gospod koji te nije ostavio danas bez osvetnika, da se ime Njegovo slavi u Izrailju!
4:15  On će ti utešiti dušu i biće potpora starosti tvojoj, jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi i koja ti je bolja nego sedam sinova.
4:16  I uze Nojemina dete, i metnu ga na krilo svoje, i beše mu dadilja.
4:17  I susede nadenuše mu ime govoreći: Rodi se sin Nojemini, i prozvaše ga Ovid. On bi otac Jeseja, oca Davidovog.
4:18  A ovo je pleme Faresovo: Fares rodi Esroma;
4:19  A Esrom rodi Arama; a Aram rodi Aminadava;
4:20  A Aminadav rodi Nasona; a Nason rodi Salmona;
4:21  A Salmon rodi Voza; a Voz rodi Ovida;
4:22  A Ovid rodi Jeseja; a Jesej rodi Davida.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije