2Sam. Glava 08

El. pošta Štampa PDF

Posle toga razbi David Filisteje, i pokori ih, i uze David Meteg-Amu iz ruku filistejskih.
8:2  Razbi i Moavce, i izmeri ih užem povaljavši ih po zemlji, i izmeri ih dva uža da se pogube a jedno uže da se ostave u životu. I Moavci postaše sluge Davidove, i plaćahu mu danak.
8:3  David razbi i Adad-Ezera sina Reovovog cara sovskog, izašav da raširi vlast svoju do reke Efrata.
8:4  I zarobi ih David hiljadu i sedam stotina konjanika i dvadeset hiljada pešaka, i podreza David žile svim konjima kolskim, samo ostavi za sto kola.
8:5  I behu došli Sirci iz Damaska u pomoć Adad-Ezeru caru sovskom, i David pobi dvadeset i dve hiljade Siraca.
8:6  I namesti David vojsku u Siriji što je pod Damaskom, i Sirci postaše sluge Davidove plaćajući mu danak. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše.
8:7  I David uze zlatne štitove koje imahu sluge Adad-Ezerove, i donese ih u Jerusalim.
8:8  I iz Vetaha i iz Virotaja, gradova Adad-Ezerovih, odnese car David silnu bronzu.
8:9  A kad ču Toja, car ematski, da je David pobio svu vojsku Adad-Ezerovu,
8:10  Posla Toja Jorama sina svog k caru Davidu da ga pozdravi i da mu čestita što je vojevao na Adad-Ezera i ubi ga, jer Toja imaše rat s Adad-Ezerom; i donese Joram zaklade zlatne i srebrne i bronzane.
8:11  Pa i to car David posveti Gospodu sa srebrom i zlatom što beše posvetio od svih naroda koje pokori,
8:12  Od Siraca i od Moavaca i od sinova Amonovih i od Filisteja i od Amalika, i od plena Adad-Ezera sina Reovovog, cara sovskog.
8:13  I David steče ime kad se vrati pobivši Sirce, osamnaest hiljada u slanoj dolini.
8:14  I namesti vojsku po Idumeji, po svoj Idumeji namesti vojsku, i svi Edomci postaše sluge Davidove. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše.
8:15  Tako carova David nad svim Izrailjem, sudeći i dajući pravdu svemu narodu svom.
8:16  I Joav sin Serujin beše nad vojskom; a Josafat sin Ahiludov pametar;
8:17  A Sadok sin Ihitovov i Ahimeleh sin Avijatarov sveštenici; a Seraja pisar;
8:18  A Venaja sin Jodajev beše nad Heretejima i Feletejima; a sinovi Davidovi knezovi.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije