2 Dne. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

I načini oltar od bronze, dvadeset lakata dug i dvadeset lakata širok, a deset lakata visok.
4:2  I sali more, deset lakata beše mu od jednog kraja do drugog, okruglo unaokolo, pet lakata visoko; a unaokolo mu beše trideset lakata.
4:3  A pod njim behu likovi volovski, koji stajahu svuda unaokolo, po deset na jednom laktu, te okružavahu more: dva reda beše tih volova, salivenih s morem.
4:4  I stajaše more na dvanaest volova, tri gledahu na sever, a tri gledahu na zapad, a tri gledahu na jug, a tri gledahu na istok, a more stajaše ozgo na njima, i zadnja strana svih njih beše unutra.
4:5  Debljina mu beše s podlanice, a kraj mu beše kao kraj u čaše, kao cvet ljiljanov, a primaše tri hiljade vata.
4:6  I načini deset umivaonica, i metnu ih pet s desne strane, a pet s leve, da se u njima pere, šta god trebaše za žrtvu paljenicu, u njima prahu; a more beše za sveštenike da se u njima umivaju.
4:7  I načini deset svećnjaka od zlata, oblika kakav im trebaše, i namesti ih u crkvi, pet s desne strane a pet s leve.
4:8  I načini deset stolova, i namesti ih u crkvi, pet s desne strane a pet s leve; i načini stotinu čaša od zlata.
4:9  I načini trem sveštenički i veliki trem, i vrata na tremu, i okova vrata u bronzu.
4:10  A more metnu na desnu stranu k istoku s juga.
4:11  Još načini Hiram lonce i lopate i kotliće, i svrši Hiram posao, koji radi caru Solomunu za dom Božiji:
4:12  Dva stupa, i dva oglavlja okrugla navrh stupova, i pletenice dve da pokriju dva oglavlja navrh stupova;
4:13  I četiri stotine šipaka na dve pletenice, dva reda šipaka na svakoj pletenici, da pokrivaju dva oglavlja navrh stupova;
4:14  I načini podnožja, i umivaonice načini na podnožja;
4:15  Jedno more, i dvanaest volova pod njim;
4:16  I lonce i lopate i viljuške, i sve sprave za njih načini Hiram Aviv caru Solomunu za dom Gospodnji od uglađene bronze.
4:17  To je car salivao u ravni jordanskoj u zemlji ilovači između Sohota i Saridate.
4:18  I načini Solomun svega ovog posuđa vrlo mnogo, da se nije tražila mera bronzi.
4:19  Načini Solomun i sve druge sprave za dom Božji, i oltar od zlata i stolove na kojima stajahu hlebovi postavljeni;
4:20  I svećnjake sa žišcima njihovim od čistog zlata da gore pred svetinjom nad svetinjama po običaju;
4:21  I cvetove i žiške i usekače od zlata; a to zlato beše veoma dobro:
4:22  I noževe i kotliće i kadionice i klešta od čistog zlata; i vrata od doma, vrata unutrašnja od svetinje nad svetinjama, i vrata od doma na koja se ulažaše u crkvu, behu od zlata.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije