Stari Zavet Knjiga Jezdrina Jezdra Glava 02

Jezdra Glava 02

El. pošta Štampa PDF

A ovo su ljudi one zemlje što pođoše iz ropstva od onih koji biše preseljeni, koje preseli Navuhodonosor car vavilonski u Vavilon, i vratiše se u Jerusalim i u Judeju, svaki u svoj grad:
2:2  Koji dođoše sa Zorovaveljem, s Isusom, Nemijom, Serajom, Relajom, Mardohejem, Vilsanom, Misparom, Vigvajem, Reumom i Vanom; na broj beše ljudi naroda Izrailjevog:
2:3  Sinova Farosovih dve hiljade, sto i sedamdeset i dva;
2:4  Sinova Sefatijinih trista i sedamdeset i dva;
2:5  Sinova Arahovih sedam stotina i sedamdeset i pet;
2:6  Sinova Fat-Moavovih, od sinova Isusovih i Joavovih, dve hiljade osam stotina i dvanaest;
2:7  Sinova Elamovih hiljada i dvesta i pedeset i četiri;
2:8  Sinova Zatujevih devet stotina i četrdeset i pet;
2:9  Sinova Zahajevih sedam stotina i šezdeset;
2:10  Sinova Vanijevih šest stotina i četrdeset i dva;
2:11  Sinova Vivajevih šest stotina i dvadeset i tri;
2:12  Sinova Azgadovih hiljada i dvesta i dvadeset i dva;
2:13  Sinova Adonikamovih šest stotina i šezdeset i šest;
2:14  Sinova Vigvajevih dve hiljade pedeset i šest;
2:15  Sinova Adinovih četiri stotine i pedeset i četiri;
2:16  Sinova Atirovih od Jezekije Dvadeset i osam;
2:17  Sinova Visajevih trista i dvadeset i tri;
2:18  Sinova Jorinih sto i dvanaest;
2:19  Sinova Asumovih dvesta i dvadeset i tri;
2:20  Sinova Givarovih dvadeset i pet;
2:21  Sinova vitlejemskih sto i dvadeset i tri;
2:22  Ljudi iz Netofata pedeset i šest;
2:23  Ljudi iz Anatota Sto i dvadeset i osam;
2:24  Sinova azmavetskih četrdeset i dva;
2:25  Sinova kirijat-jarimskih, hefirskih i virotskih sedam stotina i četrdeset i tri;
2:26  Sinova ramskih i gavajskih šest stotina i dvadeset i jedan;
2:27  Ljudi iz Mihmasa sto i dvadeset i dva;
2:28  Ljudi iz Vetilja i Gaja dvesta i dvadeset i tri;
2:29  Sinova nevonskih pedeset i dva;
2:30  Sinova Magvisovih sto i pedeset i šest;
2:31  Sinova Elama drugog hiljada i dvesta i pedeset i četiri;
2:32  Sinova Harimovih trista i dvadeset;
2:33  Sinova lodskih, adidskih i ononskih sedam stotina i dvadeset i pet;
2:34  Sinova jerihonskih trista i četrdeset i pet;
2:35  Sinova senajskih tri hiljade i šest stotina i trideset;
2:36  Sveštenika: sinova Jedanijih od doma Isusovog devet stotina i sedamdeset i tri;
2:37  Sinova Imirovih hiljada i pedeset i dva;
2:38  Sinova Pashorovih hiljada i dvesta i četrdeset i sedam;
2:39  Sinova Harimovih hiljada i sedamnaest;
2:40  Levita: sinova Isusovih i Kadmilovih između sinova Odujinih sedamdeset i četiri;
2:41  Pevača: sinova Asafovih sto i dvadeset i osam;
2:42  Sinova vratarskih: sinova Salumovih, sinova Atirovih, sinova Talmonovih, sinova Akuvovih, sinova Atitinih, sinova Sovajevih, svega sto i trideset i devet;
2:43  Netineja: sinova Sišinih, sinova Asufinih, sinova Tavaotovih,
2:44  Sinova Kirosovih, sinova Sijajinih, sinova Fadonovih,
2:45  Sinova Levaninih, sinova Agavinih, sinova Akuvovih,
2:46  Sinova Agavovih, sinova Samlajevih, sinova Ananovih,
2:47  Sinova Gidilovih, sinova Garovih, sinova Reajinih,
2:48  Sinova Resinovih, sinova Nekodinih, sinova Gazamovih,
2:49  Sinova Uzinih, sinova Fasejinih, sinova Visajevih,
2:50  Sinova Aseninih, sinova Meunimovih, sinova Nefusimovih,
2:51  Sinova Vakvukovih, sinova Akufinih, sinova Arurovih,
2:52  Sinova Vaslitovih, sinova Meidinih, sinova Arsinih,
2:53  Sinova Varkosovih, sinova Sisarinih, sinova Taminih,
2:54  Sinova Nesijinih, sinova Atifinih,
2:55  Sinova sluga Solomunovih: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinih,
2:56  Sinova Jalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidilovih,
2:57  Sinova Sefatijinih, sinova Atilovih, sinova Fohereta od Sevojima, sinova Amonovih,
2:58  Svega Netineja i sinova sluga Solomunovih trista i devedeset i dva.
2:59  I ovi pođoše iz Tel-Meleha i Tel-Arise, Heruv, Adan i Imir, ali ne mogoše pokazati otačkog doma svog i semena svog, eda li su od Izrailja,
2:60  I sinovi Delajini, sinovi Tovijini, sinovi Nekodini, njih šest stotina i pedeset i dva;
2:61  I od sinova svešteničkih: sinovi Avajini, sinovi Akosovi, sinovi Varzelaja, koji se oženi jednom između kćeri Varzelaja Galađanina, te se prozva njihovim imenom.
2:62  Oni tražiše po knjigama da bi pokazala rod svoj, ali se ne nađoše, zato biše odlučeni od sveštenstva.
2:63  I zapreti im Tirsata da ne jedu od svetinje nad svetinjama dokle ne nastane sveštenik s Urimom i Tumimom.
2:64  Svega zbora skupa beše četrdeset i dve hiljade i tri stotine i šezdeset,
2:65  Osim sluga njihovih i sluškinja njihovih, kojih beše sedam hiljada i tri stotine i trideset i sedam, a među njima beše dvesta pevača i pevačica.
2:66  Imahu sedam stotina i trideset šest konja, dvesta i četrdeset i pet masaka,
2:67  Četiri stotine i trideset i pet kamila, šest hiljada i sedam stotina i dvadeset magaraca.
2:68  I neki između domova otačkih došavši k domu Gospodnjem i Jerusalimu priložiše dragovoljno da se gradi dom Božji na svom mestu.
2:69  Po mogućstvu svom dadoše u riznicu za posao: zlata šezdeset i jednu hiljadu drama, srebra pet hiljada mina, i haljina svešteničkih stotinu.
2:70  I tako se naseliše sveštenici i Leviti i neki iz naroda i pevači i vratari i Netineji u gradovima svojim, i sav Izrailj u svojim gradovima.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije