Stari Zavet Knjiga o Jovu O Jovu Glava 03

O Jovu Glava 03

El. pošta Štampa PDF

Potom otvori usta svoja Jov i stade kleti dan svoj.
3:2  I progovorivši Jov reče:
3:3  Ne bilo dana u koji se rodih, i noći u kojoj rekoše: Rodi se detić!
3:4  Bio taj dan tama, ne gledao ga Bog ozgo, i ne osvetljavala ga svetlost!
3:5  Mrak ga zaprznio i sen smrtni, oblak ga obastirao, bio strašan kao najgori dani!
3:6  Noć onu osvojila tama, ne radovala se među danima godišnjim, ne brojala se u mesece!
3:7  Gle, noć ona bila pusta, pevanja ne bilo u njoj!
3:8  Kleli je koji kunu dane, koji su gotovi probuditi krokodila!
3:9  Potamnele zvezde u sumračje njeno, čekala videlo i ne dočekala ga, i ne videla zori trepavica;
3:10  Što mi nije zatvorila vrata od utrobe i nije sakrila muku od mojih očiju.
3:11  Zašto ne umreh u utrobi? Ne izdahnuh izlazeći iz utrobe?
3:12  Zašto me prihvatiše koljena? Zašto sise, da sem?
3:13  Jer bih sada ležao i počivao; spavao bih, i bio bih miran,
3:14  S carevima i savetnicima zemaljskim, koji zidaše sebi pustoline,
3:15  Ili s knezovima, koji imaše zlata, i kuće svoje puniše srebra.
3:16  Ili zašto ne bih kao nedonošče sakriveno, kao dete koje ne ugleda videla?
3:17  Onde bezbožnici prestaju dosađivati, i onde počivaju iznemogli,
3:18  I sužnji se odmaraju i ne čuju glas nastojnikov.
3:19  Mali i veliki onde je, i rob slobodan od svog gospodara.
3:20  Zašto se daje videlo nevoljniku i život onima koji su tužnog srca,
3:21  Koji čekaju smrt a nje nema, i traže je većma nego zakopano blago,
3:22  Koji igraju od radosti i vesele se kad nađu grob?
3:23  Čoveku, kome je put sakriven i kog je Bog zatvorio odsvuda?
3:24  Jer pre jela mog dolazi uzdah moj, i kao voda razliva se jauk moj.
3:25  Jer čega se bojah dođe na mene, i čega se strašah zadesi me.
3:26  Ne počivah niti imah mira niti se odmarah, i opet dođe strahota.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije