Stari Zavet Knjiga o Jovu O Jovu Glava 06

O Jovu Glava 06

El. pošta Štampa PDF

A Jov odgovori i reče:
6:2  O da bi se dobro izmerili jadi moji, i zajedno se nevolja moja metnula na merila!
6:3  Pretegla bi pesak morski; zato mi i reči nedostaje.
6:4  Jer su strele Svemogućeg u meni, otrov njihov ispija mi duh, strahote Božje udaraju na me.
6:5  Riče li divlji magarac kod trave? Muče li vo kod piće svoje?
6:6  Jede li se bljutavo bez soli? Ima li slasti u biocu od jajca?
6:7  Čega se duša moja nije htela dotaknuti, to mi je jelo u nevolji.
6:8  O da bi mi se ispunila molba, i da bi mi Bog dao šta čekam!
6:9  I da bi Bog hteo satrti me, da bi mahnuo rukom svojom, i istrebio me!
6:10  Jer mi je još uteha, ako i gorim od bola niti me žali, što nisam tajio reči Svetog.
6:11  Kakva je sila moja da bih pretrpeo? Kakav li je kraj moj da bih produžio život svoj?
6:12  Je li sila moja kamena sila? Je li telo moje od bronze?
6:13  Ima li još pomoći u mene? I nije li daleko od mene šta bi me pridržalo?
6:14  Nesrećnome treba milost prijatelja njegovog, ali je on ostavio strah Svemogućeg.
6:15  Braća moja izneveriše kao potok, kao bujni potoci prođoše,
6:16  Koji su mutni od leda, u kojima se sakriva sneg;
6:17  Kad se otkrave, oteku; kad se zagreju, nestane ih s mesta njihovih.
6:18  Tamo amo svrću od puteva svojih, idu u ništa i gube se.
6:19  Putnici iz Teme pogledahu, koji iđahu u Sevu uzdahu se u njih;
6:20  Ali se postideše što se pouzdaše u njih, došavši do njih osramotiše se.
6:21  Tako i vi postaste ništa; videste pogibao moju, i strah vas je.
6:22  Eda li sam vam rekao: Dajte mi, ili od blaga svog poklonite mi;
6:23  Ili izbavite me iz ruke neprijateljeve, i iz ruke nasilničke iskupite me?
6:24  Poučite me, i ja ću ćutati; i u čemu sam pogrešio, obavestite me.
6:25  Kako su jake reči istinite! Ali šta će ukor vaš?
6:26  Mislite li da će reči ukoriti, i da je govor čoveka bez nadanja vetar?
6:27  I na sirotu napadate, i kopate jamu prijatelju svom.
6:28  Zato sada pogledajte me, i vidite lažem li pred vama.
6:29  Pregledajte; da ne bude nepravde; pregledajte, ja sam prav u tom.
6:30  Ima li nepravde na jeziku mom? Ne razbira li grlo moje zla?

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije