Stari Zavet Knjiga o Jovu O Jovu Glava 07

O Jovu Glava 07

El. pošta Štampa PDF

Nije li čovek na vojsci na zemlji? A dani njegovi nisu li kao dani nadničarski?
7:2  Kao što sluga uzdiše za senom i kao što nadničar čeka da svrši,
7:3  Tako su meni dati u nasledstvo meseci zaludni i noći mučne određene mi.
7:4  Kad legnem, govorim: Kad ću ustati? I kad će proći noć? I sitim se prevrćući se do svanuća.
7:5  Telo je moje obučeno u crve i u grude zemljane, koža moja puca i raščinja se.
7:6  Dani moji brži biše od čunka, i prođoše bez nadanja.
7:7  Opomeni se da je moj život vetar, da oko moje neće više videti dobra,
7:8  Niti će me videti oko koje me je viđalo; i tvoje oči kad pogledaju na me, mene neće biti.
7:9  Kao što se oblak razilazi i nestaje ga, tako ko siđe u grob, neće izaći,
7:10  Neće se više vratiti kući svojoj, niti će ga više poznati mesto njegovo.
7:11  Zato ja neću braniti ustima svojim, govoriću u tuzi duha svog, naricati u jadu duše svoje.
7:12  Eda li sam more ili kit, te si namestio stražu oko mene?
7:13  Kad kažem: Potešiće me odar moj, postelja će mi moja olakšati tužnjavu,
7:14  Tada me strašiš snima i prepadaš me utvarama,
7:15  Te duša moja voli biti udavljena, voli smrt nego kosti moje.
7:16  Dodijalo mi je; neću do veka živeti; prođi me se; jer su dani moji taština.
7:17  Šta je čovek da ga mnogo ceniš i da mariš za nj?
7:18  Da ga pohodiš svako jutro, i svaki čas kušaš ga?
7:19  Kad ćeš se odvratiti od mene i pustiti me da progutam pljuvanku svoju?
7:20  Zgrešio sam; šta ću Ti činiti, o čuvaru ljudski? Zašto si me metnuo sebi za belegu, te sam sebi na tegobu?
7:21  Zašto mi ne oprostiš greh moj i ne ukloniš moje bezakonje? Jer ću sad leći u prah, i kad me potražiš, mene neće biti.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije